Home
Department of Cultural History

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Samlingsforvaltning

Samlingsforvaltningen jobber med mottak, registrering, katalogisering, revisjon og innplassering av museets kulturhistoriske samlinger.

Halsring fra Etne
Photo:
UiB

 I tillegg har samlingsforvaltningen ansvar for oppfølging av utlånssaker, samt kontakt med fylkeskommuner, givere og publikum.  Samlingsforvaltningen skal sikre de kulturhistoriske (og arkeologiske) samlingene ved Universitetsmuseet. Det gjøres ved å ha oversikt over hva samlingene består av og sørge for at vi har oversikt over tilstanden til gjenstandene; videre at vi vet hvor gjenstandene befinner seg og at de oppbevares forsvarlig. I tillegg har samlingsforvaltningen ansvar for oppfølging av utlånssaker, samt kontakt med fylkeskommuner, givere og publikum. Vi sender diplomer for funn til privatpersoner.  Alle som ønsker å se gjenstander kan kontakte oss for studiebesøk på post@afk.uib.no.

Vi tar imot arkeologisk materiale fra privatpersoner, fylkeskommuner og NIKU, og registrerer, katalogiserer og dokumenterer materialet, før de innlemmes i samlingene.

En viktig oppgave er å tilgjengeliggjøre samlingene for publikum, studenter og forskere. Samlingene er tilgjengelige via portalen unimus.no.