Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Feirer 30-års Uganda-samarbeid

En delegasjon fra UiB var nylig i Kampala for å markere 30 år med samarbeid mellom bergensuniversitetet og Makerere University i Uganda.

Next
Bilder av folk som feirer
Fra venstre: Tore Tungodden, Barnabas Nawangwe, Margareth Haugen, Tonny Oyana (rektor for College of Computing and Information Science ved Makarerer Universty), Marit Bakke.
Photo:
Andrea Magugliani
1/2
fra venstre: Tore Tungodden, Barnabas Nawangwe, Margareth Haugen, Tonny Oyana, Marit Bakke
Photo:
Andrea Magugliani
2/2
Previous

Main content

I delegasjonen var blant andre prorektor Margareth Hagen, assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden og prorektor for forskning ved Det medisinske fakultet, Marit Bakke. Tilstede i feiringen, som varte en uke, var også UiB-forskere som Thorkild Tylleskär, Bente Moen, Tore Sætersdal og Halvor Sommerfelt.

I åpningstalen takket visekansler ved Makarere University, professor Barnabas Nawangwe, den norske ambassadøren Elin Østebø Johansen for å bidra til det varme forholdet mellom Makarere og Norge. Han nevnte spesielt fire universitetsbygninger som Norge har vært sentrale i finansieringen av:

– Fra begynnelsen av har samarbeidet mellom våre to institusjoner ikke bare handlet om forskning, men om kapasitetsbygging av Makarere University, fremhevet Nawangwe.

Prorektor Margareth Hagen fremhevet at partnerskap åpner dører og skaper nye muligheter, og at samarbeidet med Uganda og Makarere er det lengste internasjonale samarbeidet ved UiB. Hun trakk spesielt den brede og tverrfaglige tilnærmingen som et kvalitetstrekk ved akkurat dette samarbeidet.

Les mer om talene her: https://news.mak.ac.ug/2019/11/he-elin-ostebo-johansen-applauds-longstanding-mak-uib-collaboration

FNs bærekraftmål nr. 4 – Utdanning for alle

I Ugandda har de jobbet i mange år for å styrke utdanningsmulighetene i landet. I forkant av feiringen arrangerte også UiB Alumni-nettverket et FN bærekreftmålseminar med temaet «the role of inter-institutional partnerships in attaining education for all and national development”.

De anslår at opp 2000 ugandere har tatt et studie ved et norsk universitet. Fra UiB har samarbeidet også resultert i om lag 150 doktorgrader og 300 mastergrader.

Bygger kompetanse

Akademisk koordinator ved Makarerer University, Ronald Semyalo, sier at kandidatene som tar utdanning ved UiB, kommer tilbake til Uganda. Her tar de ofte lederposisjoner ved Makarere University eller andre afrikanske universiteter. Andre inntar ledende posisjoner i staten eller departementene og tar på denne måten en aktiv rolle i styringen av landet.

Makarere University fungerer også som en «inspirasjonshub» for andre, yngre universiteter i Afrika, ifølge Semyalo. Les mer på våre engelske nettsider: https://www.uib.no/en/cih/131430/30-years-lets-celebrate