Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Tildeling

Tildeling av samarbeidsmidler 2020

Tildelingen av samarbeidsmidler for 2020 er klar. Her er prosjektene som får penger.

Logo alrek
Photo:
Arjun Ahluwalia

Tildelingen av samarbeidsmidlene for 2020 ble vedtatt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge i møte 12. desember (sak 40-19).

Det er seks prosjekter som får støtte for kommende år og disse er: 

Prosjekt

Navn på prosjekt

Samarbeidspartnere

Kontaktansvarlig

Tildelt sum

1

Hvordan styrke profesjonalitet og pasientsentrert kommunikasjon gjennom utdanning og helsefaglig praksis?

UiB/Det medisinske fakultet: Medisinstudiet, UiB/IGS (Helsevitenskap, Helseledelse, Samfunnsfarmasi, TVEPS), UiB/Klinisk institutt 1 (ernæring), UiB/Det psykologiske fakultet, Bergen kommune/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

 

Edvin Schei,
UiB - Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)

89 000

2

Brukerstyrt dag på helsepedagogikk-kurs for helsepersonell

Brukerpanelet, Faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet Alrek helseklynge, Helse Bergen/Lærings- og mestringssenteret i Bergen (LMS)

 

Marianne Clementine Håheim, Brukerpanelet

40 000

3

Tverrfaglig undervisningsopplegg for bruk av tolk i klinisk praksis

UiB/IGS, UiB/Institutt for klinisk psykologi, UiB/Det medisinske fakultet, VID/

Fakultet for helsefag

 

Esperanza Diaz, UiB – Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)

 

100 000

4

Helsefremmende barnehager

Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og BarnKUNNE ved Høgskulen på Vestlandet

 

Randi Træland Hella,
Bergen kommune

50 000

5

E-læringskurs: Identifisering av skrøpelighet og atypisk presentasjon ved sykdom og skade hos eldre.

Et kompetansehevingsprosjekt for helsepersonell i primærhelsetjenesten og i den akuttmedisinske kjeden

NORCE/ Allmennmedisinsk forskningsenhet, HVL/Senter for omsorgsforsking, vest, UiB/ IGS, Kvam Kommune/Avd. Helse

Lisa Marie Haraldseide, NORCE

99 590

6

Tverrfaglig utredning av Temporomandibulær dysfunksjon (TMD): Evaluering av TMD retningslinjer i primær- og tannhelsetjenesten

UiB/Det medisinske fakultet (IKO), UiB/Det psykologiske fakultet, Tannhelsetjenesten i Hordaland

Annika Rosén,
UiB – Institutt for klinisk odontologi

100 000