Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
SDG

Tverrfaglige emner med bærekraft i fokus

Vil du ta et kurs med fokus på FNs bærekraftsmål? Meld deg på innen 9. januar for å bli med i vårsemesteret.

bærekraft uib
Photo:
Jonathan Soule, UiB

Main content

Dette semesteret har Institutt for biovitenskap to emner med fokus på hvert sitt bærekraftsmål. De tverrfaglige kursene gir deg mulighet til å jobbe sammen med andre engasjerte studenter for å få en bedre forståelse av globale utfordringer rundt bærekraft. Emnene vil bestå av aktiv læring med både gruppe- og individuelle oppgaver, hvor studentene selv spiller en nøkkelrolle i sitt eget studieopplegg.

Målet er at studentene skal sitte igjen med ferdigheter og kunnskap innen vitenskap og samfunn som er relevant for å kunne bidra i arbeid for bærekraft. Emnene er åpne for alle som studerer på Universitetet i Bergen, og studenter fra alle fakulteter oppfordres til å søke. Undervisning foregår på engelsk.

Students UiB

Fjorårets studenter viste frem arbeidet sitt på Høyteknologisenteret.

Foto/ill.:
Jonathan Soule, UiB

SDG214 - Liv under vann

SDG214 fokuserer på FN sitt 14. bærekraftsmål: Livet under vann. SDG14 har som mål å "bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling", og har ti mer spesifikke delmål om bla. marin forurensning og konservering, bærekraftig fiskeri, marin teknologi og globale endringer.

Les mer om emnet SDG214

SDG14, Life Below Water, video 3

Produsent:
SDG Bergen

SDG215 – Livet på land

SDG215 fokuserer på FN sitt 15. bærekraftsmål: Liv på land. SDG14 har som mål å «beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold». Målet har også 12 mer spesifikke delmål om bla. bærekraftig forvaltning, gjenoppretting av land og matjord, vern av truede arter og hindring av krypskyting.

Les mer om emnet SDG215