Home
Lifestyle epidemiology (LERG)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
The Epi-screening project

NFR: 11 976 000 til The Epi-screening project

Forskningsprosjektet "An inverse translational research project for identifying new treatments for Parkinson's disease: The Epi-screening project" har søkt Norges forskningsråd og er innstilt til kr. 11 976 000 (porteføljestyre Livsvitenskap, program FRIPRO).

Trond Riise
Photo:
Trond Riise

Main content

Professor Trond Riise leder prosjektet som er en registerstudie. Målet med prosjektet er å identifisere medikamenter (molekyler) som kan bidra til ny og effektiv behandling av Parkinsons sykdom (PD). Dette er for å studere alle medikamenter registrert i det norske reseptregisteret, og undersøke hvorvidt disse er assosiert med risikoen for å utvikle sykdommen. 

Valideringen av funnene i screening delen er svært omfattende og kostnadskrevende. Dette vil bli finansiert av amerikanske forskningsfond (fra REKs sider).