Home
Lifestyle epidemiology (LERG)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Grethe Tell har deltatt i et offentlig utvalg, ledet av professor Jon Magnussen. Utvalget leverte den 16. desember 2019 en utredning med forslag til ny modell for fordeling av inntekter mellom de regionale helseforetakene til helseministeren.

NOU 2019:24
Photo:
regjeringen.no

Main content

Utvalget ble oppnevnt den 18. mars 2018. Utvalget skulle gjennomgå og eventuelt foreslå en revisjon av dagens modell for fordeling av basisbevilgning fra staten til de fire regionale helseforetakene. Utvalget har foreslått en ny modell for fordeling av inntekter mellom de regionale helseforetakene. Forslaget baserer seg på gjeldende ramme.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt utredningen på høring.

 

Utvalget har hatt følgende sammensetning:

–Professor Jon Magnussen, Trondheim (leder)
–Førsteamanuensis Dawit Shawel Abebe, Oslo
–Økonomidirektør Anne-Marie Barane, Stjørdal
-Professor Lars-Erik Borge, Trondheim
–Rådgiver Jann Georg Falch, Bodø
–Økonomidirektør Hanne Gaaserød, Hamar
–Professor Oddvar Kaarbøe, Bergen
–Seniorforsker Jorid Kalseth, Trondheim
–Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen, Sandnes
–Viserektor Per Morten Sandset, Asker
–Fagsjef Eva Stensland, Tromsø
–Professor Grethe Seppola Tell, Berge