Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Første samling på videreutdanningskurset Naturfag 1

Evolusjon og biologisk mangfold

I vakre omgivelser er du med på feltarbeid ved sjøen, og i plantesamlingene. Vi hører på forskerne, og vi forbereder årets kurs

Trær og fjellplanter i botanisk hage
Botanisk hage med Lystgården er ramme for deler av kurset
Photo:
Skolelaboratoriet

Evolusjon, utforskende feltarbeid, marinbiologi, botanikk og bruk av det utvidete klasserommet er viktige ingredienser på denne samlingen. Vi er på to universitetsavdelinger som virkelig har noe ekstra å by på: Marinbiologisk feltstasjon på Espeland, og Botanisk hage på Milde. Begge steder møter vi forskere, og får både fagforedrag, metodedrøfting og engasjerende feltarbeid i praksis.

Vi bruker også tid på å starte samarbeidet i gruppene, og det praktiske med kurset. Når du drar hjem har du oversikt over studieåret, kjenner verktøyene vi bruker, og er godt i gang med første oppgave sammen med gruppen din. 

Disseksjon av fisk i naustbygning
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

På feltstasjonen er det foredrag, øvelser og diskusjon. Vi fisker med strandnot, undersøker plankton på laboratoriet, ser på smådyr i fjøra og tar prøver av fisken i det velutstyrte naustet. I foredragssalen diskuterer vi hvordan vi får til god evolusjonsundervisning. 

I botanisk hage fokuserer vi på det elevaktive, undersøkende feltarbeidet. Det norske Arboretet og Botanisk hage er vitenskapelige samlinger, som gir en fantastisk mulighet for undervisning. Her finnes fjellhage, vannvisjon, nyttevekster, rødliste- og fremmede arter, vindruer, norske trær side om side med urtidstreet – rundt Lystgården fra 1700-tallet, der vi har våre undervisningslokaler. 

På begge stasjonene tar vi bruk miljølære, artskort, utfordrende oppdrag og samhandlingsverktøy, alt med tanke på å gi deg gode verktøy til din egen praksis i klasserommet.

Planter utover et bord
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag
 

Vi setter også av tid til å forberede og starte ditt eget arbeid på kurset. Du får en aktiv og praktisk veiledning i bruk av læringsplattformen mittuib.no, nettstedene våre og forventningene vi har til deg og gruppen din. Dere får tid til å diskutere samarbeidsform, og begynne på første oppgave. Den vil naturlig dreie seg om undervisning om evolusjon og/eller biologisk mangfold.  Dere tenker på egen klasse, og egne muligheter; hva kan jeg gjøre hjemme på skolen, for å øke elevenes engasjement og utbytte? Snart har dere en skisse av spennende forsøk, som du gleder deg til å prøve ut, diskutere med de andre, og skrive om i oppgaven.