Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Tredje samling på videreutdanningskursene Naturfag 1 og 2

Molekylærbiologi og bioteknologi

Molekylærbiologien handler om livets minste byggesteiner - oppbyggingen av DNA, bindinger i proteinkjedene, prosesser i cellens organeller. Vi får innsikt i forskningen, og metoder til undervisningen. Drøfting av bioteknologiens muligheter og utfordringer har en naturlig plass her. Samlingen vil være digital.

Cellen er en for stor enhet for molekylærbiologene. Alt foregår innenfor cellemembranen – men på mikronivå. De ser ikke bare på proteinmolekylet – de ser på hvordan det dannes, og ikke minst på hvordan det er foldet. Sammen med forskerne får vi se dypt inn i livets kjemi, arvestoffenes hemmeligheter, baseparene i DNA-strengen, forsøkene med modellorganismer og genredigeringens muligheter.  

fiskelarve
Photo:
Skolelaboratoriet i realfag

Bioteknologirådet arbeider med de mange etiske og personlige dilemmaene som sprer seg rundt forskningen og den hurtige utviklingen av fagfeltet. Med tanke på klasserommet, og på at elevene vil møte utfordringene i livet sitt, ser vi på undervisningsmateriell og didaktikk. Hva vil 16-åringene si om personifisert medisin, genbasert diagnostikk og dyrking av stamceller? Eller til kunstige hjerneceller og genmodifisert mat?

Denne samlingen være felles for Naturfag 1 og naturfag 2 i studieåret 2020-2021. Samlingen er digital, uten fremmøte i Bergen

I forkant av samlingen blir det arrangert fire videoseminar med tema som støtter opp under fagemnene. 

Program

Det kommer utfyllende informasjon, og det kan bli justeringer i programmet

Onsdag 18. november

09:00Åpning. Velkommen. Oppsummering fra videoseminarene
09:30Proteinsyntese, foredrag
11.00lunsjpause
12.00Foredrag; zebrafisk som modellorganisme. Kari Espolin Fladmark, professor Institutt for biovitenskap
13.00Virtuell rundtur på zebralabben, med forskning og blikk inn i cellen
14.00Spørsmål og diskusjon
14.30Åpent

Torsdag 19.november

09:00Diagnostisering med bioteknologi. Muligheter og dilemma
10:00Crispr-teknologien, foredrag
11:00Lunsjpause
12:00Bioteknologi, foredrag Bioteknologirådet
13:00Bloggeren Genja, et Vitenprogram
13:30GenIalt, fysisk og virtuelt magasin. Bakterien som laget en flyplass
14:00Tegneseriebioteknologi. Creaza. Eksempel
14:20Naturfaget og bioetikken. Diskusjon
15:00Avslutning