Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Femte samling på videreutdanningskurset Naturfag 1

Organisk kjemi

Naturfagkunnskapen skal være nyttig og brukbar for oss og elevene. Sammenhengen mellom kjemikunnskapen, og de store spørsmålene; klima, forurensing, energibruk, matproduksjon, petroleumsnæringen og verdiskapingen, blir belyst på kurset. Kurset er digitalt.

Lærere på kurs blander kejmikalier i plastpose
Kjemiøvinger, på laboratoriet eller i klasserommet, gir gode utgangspunkt for læring. Foto fra et tidligere kurs.
Photo:
Frede Thorsheim

Organisk kjemi dreier seg mye om karbon. Vi møter dette grunstoffet i fotosyntesen, i karbohydratene og hydrokarbonene - og i klimagassene. 

På samlingen tar vi opp både den teoretiske kjemien, og den samfunnsmessige betydningen kjemikunnskapene og -forskningen har. Petroleumsindustrien, bruken av fossil energi, biodiesel, og metangass er begreper som er kommet ut av laboratoriene og inn i medier og dagligtale. I naturfagundervisningen skal vi bidra med kunnskap, og bygge opp forståelse for elementene i en bærekraftig utvikling. Tilbake på skolen skal kjemikunnskapene inn i en tverrfaglig undervisning, og få et aktivt og praktisk preg. Vi ser derfor på metoder for elevøvinger, muntlig og skriftlig aktivitet, og elevenes kompetanse.

Sandstein i skål med råolje

Råolje fra Osebergfeltet med en reservoarbergart. Hydrokarbonene er en stor og omdiskutert gruppe i den organiske kjemien

Foto/ill.:
Frede Thorsheim

Samlingen er digital, på zoom i mittuib.no

Onsdag 10. mars

09:00Kjemisk energi. Nye energikilder og energibærere. Tanja Barth, professor, kjemisk instituttt
10:00Biodrivstoff. Tanja Barth
11:00Lunsj
12:00Plast. Marte Haave, forsker kjemisk institutt og NORCE
13:00De 6 plasttypene. Live Janicke Bruseth, universitetslektor, Skolelaboratoriet
15:00Korrosjonsøving. Start. Skolelaboratoriet

Torsdag 11. mars

09:00Utvikling av nye medisiner. Bengt Erik Haug, professor, kjemisk institutt
10:30Jakten på mikroplasten, forskningskampanje og miljølæreaktivitet. 
11:00Korrosjonsøving, oppsummering.
11:30Lunsj
12:30Matnyttig emulsjoner. Krisitine Spildo, førstemanuensis, kjemisk institutt
14:00HMS; sikkerhet i laboratoriet. Risikovurdering av forsøk. Kjemikaliehåndtering. Avfall
15:00Oppgave 5. Veiledning, grupper.