Home
Digital Humanities Network at UiB

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Digital humaniora

Lesesirkel: dekolonialiser digital humaniora

Hvordan kan vi dekolonialisere digital humaniora? Hva vil et dekolonialiseringsperspektiv medføre for din forskning?

Biblioteka de Babel
Lesegruppe i Digital Huamniora
Photo:
(C) Marianne Gunderson

Vi leser introduksjonen, første kapittel, og konklusjonen i Roopika Risams bok New Digital Worlds: Postcolonial Digital Humanities in Theory, Praxis, and Pedagogy, som er tilgjengelig i digitalt format via universitetsbiblioteket

Risams hovedargument er at DH og arkiver danner grunnlaget for de digitale kulturkildene som vil bli referert til i fremtiden, og at det derfor er viktig å tenke nøye over hva som er inkludert og dokumentert.

Vi vil diskutere hvordan dissse ideene kan påvirke hvordan vi designer arkiver, databaser og andre prosjekter i digital humaniora her på UiB.

Registrer deg innen 17.02 kl 11:00.