Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Valg 2020

Valg av instituttleder og stedfortreder ved Institutt for samfunnspsykologi

Våren 2020 skal det velges instituttleder og stedfortreder ved Institutt for samfunnspsykologi. Fristen for å foreslå kandidater til valg er 15. april.

Kunngjøring av valg

Det skal velges instituttleder og stedfortreder ved Institutt for samfunnspsykologi for perioden 01.08.2020-31.07.2024.

Valgbare som instituttleder og stedfortreder er fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved instituttet.

Valgform, -måte og -periode

Valget holdes som flertallsvalg. 

Instituttleder og stedfortreder velges som par, det vil si at ved valget stemmes det på begge de foreslåtte (instituttleder og stedfortreder) under ett.

Det holdes elektronisk valg, med mindre det kun kommer inn forslag på én person til vervet som instituttleder og én person til vervet som stedfortreder. I så tilfelle, foretas valget av instituttrådet som valgforsamling.

Valgperiode for elektronisk valg: 20. mai kl. 09:00 - 26. mai kl. 12:00.

Hvordan fremme forslag?

For at et forslag skal være gyldig, gjelder disse kravene:

  • Forslaget må være skriftlig og det må fremgå tydelig av forslaget hvem som er foreslått og hvem som er forslagsstillere.
  • Forslaget må inneholde både en instituttleder- og en stedfortrederkandidat.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat(er) som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må være underskrevet* av minst tre ansatte eller studenter med stemmerett ved instituttet.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag og man kan ikke foreslå seg selv som kandidat.
  • Forslaget må være kommet inn til valgstyret innen fristen onsdag 15. april kl. 12.

Forslagene skal sendes til Valgstyret ved Det psykologiske fakultet per e-post til Valgstyret.

*Det er tilstrekkelig at én av forslagsstillerne sender forslaget per e-post. Selve forslaget trenger ikke å være signert, men må innholde navnene til alle forslagsstillerne. Valgstyret vil be om bekreftelse per epost fra de øvrige forslagsstillerne i etterkant.

Hvem kan stemme i valget?

Stemmeberettigede ansatte og studenter ved Institutt for samfunnspsykologi har stemmerett i valget.

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet, jf  § 6 i Valgreglement for UiB.

Manntall over ansatte

Manntall over studenter