Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Fjerde samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Naturvitenskapelig praksis og tenkemåter

I naturvitenskapen stiller vi spørsmål, lager hypoteser og utfører eksperimenter på laboratoriet. Vi går ut i felt, observerer og samler data, eller utfører undersøkelser og eksperimenter for å bekrefte eller avkrefte en antagelse. Funnene skal gjennom en prosess for kvalitetssikring, der publisering, kritikk, diskusjon og etterprøving er med. På kurset ser vi på hvordan elever kan lære om forskningsarbeidet gjennom å delta i det.

Kobling av krets med batteri, motor og lyspære
Photo:
Skolelaboratorietoriet i realfag

På denne samlingen arbeider vi med vitenskapelige metoder, og hvordan vi kan veilede elevene når de skal samle, analysere, publisere og kvalitetssikre data.

kobling av elektriske krinsar

Krinskobling og induksjon kan vere enkelt og leik-prega, men leier oss fort til spørsmåla om kva elektriskitet eigentleg er, og korleis tilhøvet mellom einingane i krinsen er. Er straumen lik i heile krinsen? Aukar eller minkar motstanden om vi byter frå 1,5 til 3 V?

Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Hva kjennetegner de gode spørsmålene? Hvordan identifisere avhengige og uavhengige variabler? Hvordan håndterer vi usikkerhet? Vi går videre til publisering, kritikk og kvalitetssikring. Kurset er digitalt, og vil veksle mellom egne undersøkelser, gruppediskusjoner og forelesninger.

Programskisse.. Endringer vil komme

Onsdag 6.januar

09.00Naturvitenskapelig praksis og tenkemåterEt blikk på semesteret - hvorfor bruke så mye tid på vitenskapen?  Olaug Vetti Kvam
09.30Forskningsloopen på 45 minutterForedrag, Stein Dankert Kolstø, professor ved Institutt for fysikk og teknologi
10.30ForskningsspørmåletAvklare egen forskning i kurset. Gruppene, veiledning
10.50DelingIdéer til nå. Tavle. Diskusjon
11.00Videre drøfting i gruppenKonkludere
11.15Lunsj 
12.15Forskningsspørsmål og hypoteseInformasjon og grupperabeid. Stein Dankert Kolstø
12.30Utvikle metodeIdebobling i gruppene
12.45DelingLegge frem og kritisere idéer så langt
13.00Pause 
13.15Konkludere om metodeGruppene. Deling
13.30  
14.30Starte undersøkelserTid til å gjennomføre undersøkelsene

 

Torsdag 7.januar

09.00Om usikkerhet og kvalitetssikring Foredrag, Olaug Vetti Kvam, skolelaboratoriet
10.00Resultater så langtGruppene samsnakker
10.30delingStein Dankert Kolstø leder diskusjonen
11.00Lunsj 
12.00Publisering og kvalitetssikringOm publiseringsloopenog kritikk. Kolstø
13.00Utarbeide forslag til artikkelGruppene. Veiledning
14.00Deling 
14.30Oppsummering så langtNye undersøkelser, skriving, kritikk - om prosessen videre
15.00Avslutning 

Prosessen går videre i videoseminar de neste uken, og i oppgave 4 

Videoseminar

14.januarPresentasjon og diskusjon av resultatene
21.januarLegge frem tekst til fagfellevurdering
28.januarForskningskonferanse med poster. Gruppe-gruppe-diskusjon
AprilTar frem erfaringene i forberedelse til siste samling

Oppgave 4

Denne artikkelen, med tillegg, blir oppgave 4. Tillegget skal være et avsnitt med meta-refleksjon: gruppen diskuterer hvordan arbeidsmåtene kan brukes i eget skoleslag.