Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sjette samling på viderutdannigskurset Naturfag 2

Kritisk tenking og argumentasjon

Elevene skal lese vitenskap, forstå samfunnet rundt seg og sortere informasjonsflommen. Vi er avhengige av at befolkningen kjenner vitenskapens arbeidsmåter, og kan se på resultatene med et våkent blikk. Forvaltning, politikk, dagliglivet og mediene - hvordan vurderer vi faginformasjon, valg og dilemmaer med fagkunnskap og kritisk oppmerksomhet?

forsøk på benken med brenselcelle
I arbeidet med kontroversielle tema kan levene gjøre egne forsøk og observasjoner, til motivasjon og kunnskapsbygging
Photo:
Skolelaboratoriet

Main content

Onsdag 14.april

09:00Sol, vind eller vann? Eller alt? Argumentasjon i energidebatten
09:30Ulike typer av argument. Foredrag. Stein Dankert Kolstø
10:15Hvordan arbeide med elevenes argumentasjon? Gruppediskusjon, innspill. 
11:30Lunsj
12:30Kritisk lesing. Tekster med motstridende konklusjon. Padlet. 
13:30Argumentasjon i kontroverser. Kolstø
14:00Argument-programmet; plakater og videoer. Lærerens rolle
15:00'Oppdrag kontoverser' til torsdag.

Torsdag 15.april

09:00Naturvitenskap og kildekritikk. Interessekonflikter. Kolstø
09:30Gruppesamtale, interessekonflikter og argumentasjon 
10:00Innspill, samtale og diskusjon: subjektivitet i vitenskapen. Elevens arbeid.
11:30Lunsj
12:30Undervisningsmodeller. Kolstø
13:00Gruppesamtale arbeidsmåter i klasserommet
14:00Oppsummering
15:00Slutt