Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
jobb som geolog og geofysiker

Hvor jobber geologer og geofysikere?

Geofag brukes overalt i samfunnet rundt oss. Geologer og geofysikere er ettertraktet på arbeidsmarkedet

Poster med mulige jobber du kan ha
Fremtidens jobber
Photo:
The Geological Society

Main content

Geofag brukes overalt i samfunnet rundt oss. Geologer og geofysikere er ettertraktet på arbeidsmarkedet og jobber blant annet med:

  • bygging av veier, tunneler og annen infrastruktur

  • kartlegging og forebygging av geofarer og naturkatastrofer som ras, flom, jordskjelv og vulkanutbrudd
  • klimaendringer og global oppvarming
  • utvinning av mineraler og metaller som brukes i alt fra elektronikk, mobiltelefoner, datamaskiner, lyspærer, sminke, tannkrem, biler, skip, fiberoptiske kabler og mye mer
  • undervisning i grunnskolen, på videregående skoler og på universiteter og høyskoler
  • kartlegging og utvinning av energiressurser, som olje og gass, jordvarme, geologisk lagring av CO2, hydrogen, naturgass, og å utvikle nye, fornybare energiformer for fremtiden
  • utforskning og forvaltning av kystområder, kontinentalsokkelen og dyphavet
  • karlegging og utnyttelse av grunnvannsressurser, og drikkevann til samfunn og byer over hele jorda