Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Obligatorisk og anbefalt litteratur begge semestre

Pensum Naturfag 1, 2020-2021

Det er tre hovedelement i pensumet: - Faglig og didaktisk littetatur - Egne oppgaver - Ressurser for faglig oppdatering og undervisning

bok
Photo:
FT

Pensumlisten er under utarbeidelse. Den vil foreligge her, og på mittuib.no, oppdatert 1.juni. Listen vil inneholde disse elementene:

Obligatorisk litteratur:

Svein Sjøberg, Naturfag som allmendannelse (3.utgave) Oslo, Gyldendal 2009. Kap. 1-9. 
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Fagdidaktikk/Naturfag-som-allmenndannelse

E.bok 2012: https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/E-boeker/Pedagogikk/Naturfag-som-allmenndannelse-E-bok

Knain, E. & Kolstø, S. D. (red.) (2019) Elever som forskere i naturfag Oslo, Universitetsforlaget AS. Kap. 3-7
https://www.akademika.no/search?query=elever%20som%20forskere%20i%20naturfag

Fagfornyelsen, Læreplan i naturfag (NAT 01-04)

https://www.udir.no/lk20/nat01-04

Bladet ‘Naturfag’, nummer 1/21018, ‘Kjernen i god naturfagundervisning’

https://www.naturfagsenteret.no/c1515376/tidsskrift_nummer/vis.html?tid=2221927

Aktuelle kapitler fra faglitteratur og didaktisk litteratur. Du setter selv sammen et pensum som til sammen dekker 300 sider. Den samme listen gjelder for Naturfag 2, slik at du nå kan ta med kapitler som passer i år, og komplettere listen på det andre kurset. 

Fysikk for lærere 

https://www.akademika.no/fysikk-laerere/angell-carl/flekkoy-eirik-grude/kristiansen-jostein-riiser/9788205396883

Kjemi for lærere

https://www.akademika.no/kjemi-laerere/hannisdal-merete/ringnes-vivi/9788205463615

Biologi for lærere

https://www.akademika.no/biologi-laerere/9788205512283

Fysikkdidaktikk

https://www.akademika.no/fysikkdidaktikk/angell-carl/bungum-berit/henriksen-ellen-k/kolsto-stein-dankert/persson-jonas-0

Kjemi fagdidaktikk

https://www.akademika.no/kjemi-fagdidaktikk/ringnes-vivi/hannisdal-merete/9788202446796

Biologididaktikk

https://www.akademika.no/biologididaktikk/9788202419301

Utvidet klasserom i naturfag, Frøyland og Remmen

https://www.akademika.no/utvidet-klasserom-i-naturfag/froyland-merethe/remmen-kari-beate/9788215027197

Utdanning for bærekraftig utvikling, Astri Sinnes

https://www.akademika.no/utdanning-baerekraftig-utvikling/sinnes-astrid-t/9788215024714

Foredrag fra samlingene, lagt ut på skolelab.no og mittuib.no

Egne oppgaver

Artikler:

«Utflukter sitter lenger i hjernen». Nordina vo 15 no 3 2019, Bjørndal og Sælemyr:

https://journals.uio.no/nordina/article/view/6211

Ressurser

Kjennskap til og ferdighet i bruk av

Miljolare.no

Viten.no

Naturfag.no

Fns bærekraftsmål

Bioteknologirådets nettsider

 

Anbefalte podcaster: 

UiBpopviten

Podcast UiB

Bjerknessenteret

Vett og vitenskap fra nmbu

(Anbefalt: ‘Kjernekraft’ med Sunniva Rose, og ‘Om insekter’ med Anne Sverdrup-Thygeson)