Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Obligatorisk og tilrådd littteratur

Pensum Naturfag 2, 2020-2021

Pensum har tre hovedement: Obligatorisk litteratur med faglig og didaktisk innhold - Egne oppgaver - Ressurser for faglig oppdatering og undervisning.

bøker
Photo:
Skolelaboratoriet i realfag

Pensumlisten er under arbeid. Endelig versjon blir publisert på mittuib, og her, senest 1.juni. Listen vil inneholde disse elementene:

Obligatorisk litteratur

Thorsheim F., Kolstø S., Andresen M. (2016), Erfaringsbasert læring, Bergen:Kunnskapsforlaget

Fagfornyelsen, Læreplan i naturfag (NAT 01-04)

https://www.udir.no/lk20/nat01-04

Artikler:

Anja Gabrielsen og Majken Korsager:

Nærmiljø som læringsarena i undervisning for bærekraftig utvikling

https://journals.uio.no/nordina/article/view/4442/5527

Aktuelle kapitler fra faglitteratur og didaktisk litteratur. Du setter selv sammen et pensum som til sammen dekker 300 sider. Den samme listen gjelder for Naturfag 1, slik at du kan ta med kapitler som passer i år, og komplettere listen på det andre kurset. 

Fysikk for lærere 

https://www.akademika.no/fysikk-laerere/angell-carl/flekkoy-eirik-grude/kristiansen-jostein-riiser/9788205396883

Kjemi for lærere

https://www.akademika.no/kjemi-laerere/hannisdal-merete/ringnes-vivi/9788205463615

Biologi for lærere

https://www.akademika.no/biologi-laerere/9788205512283

Fysikkdidaktikk

https://www.akademika.no/fysikkdidaktikk/angell-carl/bungum-berit/henriksen-ellen-k/kolsto-stein-dankert/persson-jonas-0

Kjemi fagdidaktikk

https://www.akademika.no/kjemi-fagdidaktikk/ringnes-vivi/hannisdal-merete/9788202446796

Biologididaktikk

https://www.akademika.no/biologididaktikk/9788202419301

Utvidet klasserom i naturfag, Frøyland og Remmen

https://www.akademika.no/utvidet-klasserom-i-naturfag/froyland-merethe/remmen-kari-beate/9788215027197

Utdanning for bærekraftig utvikling, Astri Sinnes

https://www.akademika.no/utdanning-baerekraftig-utvikling/sinnes-astrid-t/9788215024714

Andre ressurser:

Tograder

Energi og klima