Home
Mediation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Utstillinger

Utstillingsvirksomheten

Vi leder og produsere utstillinger for universitetsmuseet og rådgir samarbeidspartnere. Vi har i dag både permanente og skiftende utstillinger i våre to formidlingsbygg. Vi har også levende utstillinger i universitetshagene.

Steinalder
Photo:
Kari Årrestad, UM

Vi har i alt over 40 utstillinger fordelt på våre to bygg i sentrum samt store levende utstillinger i de tre hagene våre. Vi produserer drifter og vedlikeholder utstillinger samt at vi aktualiserer dem gjennom aktiviteter og arrangement gjennom hele året.

Utstillinger i sentrum finner du her >

Utstillinger i hagene finner du her >

Nettutstillinger >