Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet | Forskning

Sov bedre med oransjebriller

Pasienter innlagt for mani sov bedre om de fikk på seg briller som blokkerer ut blått lys. Pasientene uten oransjebriller fikk forverret søvn de første dagene på sykehuset. – Tankevekkende, sier forsker.

Oransjebriller
Photo:
Eirik Dankel / Helse Fonna

Main content

Bipolar lidelse er en sykdom som gir perioder med ulike grader av oppstemthet eller mani og perioder med depresjon, ofte med lange gode perioder imellom.

Symptomer på mani innebærer blant annet hyperaktivitet, og man sover gjerne kort og avbrutt.

Mørketerapi inkluderer ulike måter å stenge ute såkalt blått lys, som har vist seg å ha en negativ effekt spesielt hos pasienter med bipolar lidelse. En måte å gjøre dette på, er å gi pasientene såkalte oransjebriller, som filtrerer vekk dette lyset.

Tone E. G. Henriksen ved Klinisk Institutt 1 har sett nærmere på hvordan oransjebriller påvirker bipolare når de har mani. 

Målte aktivitet

Henriksen og forskningsgruppen leverte ut briller som filtrerer ut blått lys til ti pasienter med mani på i alt tre ulike psykiatriske sykehus. De skulle bruke dem fra seks om kvelden til klokken åtte om morgenen. En gruppe på en tilsvarende størrelse fikk briller som ikke filtrerer ut det blå lyset.

I tillegg ble de utstyrt med en såkalt aktigraf, som måler hvor aktive de er om natten. Resultatet overrasket forskerne:

– De som fikk «oransjebriller» som bedre enn de som ikke fikk disse. I tillegg så vi at gruppen uten disse brillene fikk forverret søvnen sin den første tiden på sykehuset, selv om de i tillegg gikk på mer medisiner, sier Henriksen.

Verre med sykehuslys?

Forskeren sier at det er en kjent blant helsepersonell at pasienter med bipolar lidelse sover litt dårligere de første nettene etter innleggelse. Man har tenkt at dette kommer av at pasientene, som følge av at de er innenfor trygge rammer, slapper litt mer av og dermed blir mer hemningsløse. Det var derfor det var overraskende at noe lignende ikke skjedde med de som hadde på oransjebriller.

– Det kan tyde på at det er nettopp sykehuslyset som bidrar til å gjøre kontrollgruppen verre, sier forskeren.

Første studie av sitt slag

Nylig kom det ut en oversiktsartikkel som så på hvilken effekt såkalt mørketerapi hadde på i alt elleve symptomer på bipolare lidelser (lenke til studie). Her så man at denne terapiformen har god effekt, men ingen av de inkluderte artiklene tok for seg akkurat dette med effekt på søvn.

– Det er vanskelig å forske på mennesker som er innlagt på sykehus for psykiatriske lidelser, og derfor kommer det sjelden slike studier, sier Henriksen.

Søvnstudien hennes er det første i sitt slag, med en slik design.

Tone E. G. Henriksen eier aksjer i Chrono Chrome AS. Dette er oppgitt under interessekonflikt i den vitenskapelige artikkelen. Det oppgis også at dette ikke hadde betydning for planleggingen og innsamlingen av dataene til studien.

Artikler: