Home
The Coronavirus – Information for Students and Employees

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ledelsen svarte på spørsmål:

Se nettmøtet om korona

Hva skjer med masteropptaket? Og eksamen? Vil UiB-ansatte få tilgang til kontorene sine snart? Dette var noen av spørsmålene som UiB-ledelsen svarte på fredagens nettmøte om korona.

Nettmøte om korona

Main content

Siden den 13. mars har universitetsområdet vært fysisk stengt grunnet koronautbruddet. UiBs omlag 18 000 studenter og 4000 ansatte jobber nå fra hjemmekontor.

Digitale løsninger for alt fra disputaser til forelesninger og avdelingsmøter har kommet i stand. Fredag ble det klart at alt av vårens undervisning og eksamener vil foregå på digitale plattformer.

Både ansatte og studenter har mange spørsmål om hva som vil skje framover. 

Fredag stilte rektor Dag Rune Olsen, prorektor Margareth Hagen, viserektor for utdanning Oddrun Samdal, assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden og Studentparlamentets leder Andreas Trohjell til nettmøte om koronatiltakene ved UiB.  UiBs virusekspert og leder av influensasenteret, Rebecca Cox, delte også sine synspunkter på de omfattende tiltakene som er iverksatt. Ordstyrer var Olaf Erlend Gundersen fra Kommunikasjonsavdelingen. 

Fikk du ikke med deg nettmøtet? Se opptaket her.