Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Slik søker du videreutdanning ved UiB

Her finner du en oversikt over hvordan du søker- og får opptak til videreutdanninger ved Universitetet i Bergen.

Main content

Lurer du på hvordan du skal søke, hvilke opptakskrav som gjelder og hvordan vi vurderer og behandler søknaden din før du får svar?

Vi har samlet all informasjon om søknadsprosessen steg for steg her. Oversikten under gjelder for alle kurs, videreutdanninger og deltidsstudier som har opptak lokalt hos UiB, det vil si alle studietilbud som du finner i oversikten over alle videreutdanninger ved UiB

Noen videreutdanninger har imidlertid opptak gjennom Samordna opptak med årlig søknadsfrist 15. april, dette gjelder:

Søknadsfrister

Søknadsfrist er normalt 1. desember for kurs som begynner i vårsemesteret og 1. juni for kurs som begynner i høstsemesteret.

Enkelte kurs vil ha søknadsfrister utenom disse hovedfristene. Informasjon om gjeldende søknadsfrist ser du på kurssiden for det aktuelle kurset. 

Slik søker du

De fleste videreutdanninger og deltidsstudier har lokalt opptak ved UiB, og ikke via Samordna Opptak. 

Du søker elektronisk via "Søk plass"-lenken på kurssiden for det aktuelle kurset, innen oppgitt søknadsfristen. 

Du blir da sendt videre til søkeportalen EvuWeb. Hvis du er norsk statsborger logger du deg inn med enten Feide eller MinID. Er du utenlandsk statsborger uten norsk personnummer, kan du logge inn med LinkedIn, Facebook eller Twitter. Merk: Sosiale medier-innlogging skal kun brukes dersom du ikke har norsk personnummer

I EvuWeb registrerer du selve søknaden og laster opp eventuelle vedlegg, som vitnemål, attester, CV - her vil det være forskjellige krav til hva du skal dokumentere av tidligere utdanning/erfaring. 

Opptakskrav og krav til dokumentasjon

Generelle opptakskrav

Dersom det ikke er oppgitt spesielle opptakskrav i omtalen av et kurs, gjelder følgende: 

Søkere over 25 år kan få opptak på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det vil si at vi vurderer summen av yrkeserfaring og eventuell tidligere utdanning som likestilt med generell studiekompetanse. Du behøver da ikke legge ved noen form for dokumentasjon. 

Søkere under 25 år kan få opptak på grunnlag av generell studiekompetanse, og du må da sende inn dokumentasjon på at du fyller kravene i form av vitnemål eller kompetansebevis fra videregående skole. 

Merk: Dersom du har søkt utdanning og/eller videreutdanning ved UiB eller andre universitet/høyskoler tidligere, vil du i mange tilfeller allerede være registrert med generell studiekompetanse i Felles Studentsystem. Dersom du får opp melding om at generell studiekompetanse er registrert, er det ikke nødvendig for deg å legge ved dokumentasjon på dette på nytt, med mindre det er spesifikke krav til faglige forkunnskaper som vi trenger å se at du har. 

Tilleggskrav

For en del av våre videreutdanninger stiller vi tilleggskrav om tidligare utdanning, spesifikk fagbakgrunn og/eller yrkeserfaring. Informasjon om opptakskrav finner du på kurssiden for det aktuelle kurset. 

For kurs på masternivå vil det for eksempel være krav om at du har bachelorgrad eller annen utdanning med tilsvarende nivå og omfang. I mange tilfeller kan vi hente inn dine vitnemål og eksamensresultater fra andre høyskoler og universiteter, men har du utdanning fra private skoler eller utenlandske utdanningsinstitusjoner, eller det er mer enn 15 år siden du tok din grunnutdanning, må du legge ved dokumentasjon på tidligere utdanning som vedlegg når du registrerer søknaden din. 

Dokumentasjon

Du må legge ved nødvendig dokumentasjon ihht. opptakskravene for det aktuelle kurset, for at vi skal kunne behandle søknaden din. Som det står i avsnittet over, kan vi i mange tilfeller hente inn vitnemål og eksamensresultater fra andre høyskoler og universiteter, hvilke institusjoner som deler slike resultater ser du oversikt over når du registrerer søknad. 

For kurs med spesifikke opptakskrav, som krav til bestemte faglige forkunnskaper, arbeidserfaring etc er det nødvendig at du laster opp dokumentasjon på dette.  

Rangering av søkere

De fleste kursene hos oss har et begrenset antall studieplasser. Dersom det melder seg flere søkere enn vi har plasser til, vil vi prioritere innkomne søknader etter de prioriteringskriteriene som er oppgitt på kurssiden for det aktuelle kurset. Disse varierer fra kurs til kurs.

Dersom det ikke er oppgitt spesifikke prioriteringskriterier, vil vi ta opp kvalifiserte søkere i den rekkefølgen søknadene er registrert i vårt søknadssystem. 

Etter at søknadsfristen er gått ut, vil vi kunne ta imot søknader helt fram til kursstart dersom det er ledige plasser.

For å forhøre deg om eventuelle ledige plasser etter at søknadsfristen er gått ut, må du ta kontakt med UiB Videre, tlf: 55 58 20 40, videre@uib.no

Behandling av søknaden

Når du har registrert søknaden din, inkludert nødvendige vedlegg, blir søknaden din behandlet slik: 

1. Du får automatisk kvittering for innsendt søknad til den e-postadressen du har oppgitt

2. Du får tilbud om studieplass på e-post innen den svarfristen som er oppgitt i kvitteringseposten

3. Du får en frist på normalt 7-10 dager på å takke JA eller NEI til tilbudet om studieplass

4. Du får endelig bekreftelse på opptak til kurset, dersom du har takket JA til studieplass innen svarfristen du fikk oppgitt

5. Du får deretter informasjon om oppstart, direkte fra instituttet som eier kurset, enten fra studieadministrasjonen der eller direkte fra faglærer. 

6. Faktura for eventuell kursavgift sendes separat fra UiBs økonomiavdelingen, noen uker etter kursstart. 

Studierett 

Studierett

Opptak til videreutdanningskurs ved UiB gir studierett kun for det aktuelle kurset. Dette betyr at du vil få normale studentrettigheter med hensyn til eksamen og godskriving av oppnådde studiepoeng, men du vil ikke ha studierett til andre fag/emner ved UiB.  

Forbehold om igangsettelse

Vi må ha et minimum antall deltakere for at et kurs skal kunne settes i gang. Dersom det blir for få kursdeltakere kan kurset bli avlyst eller utsatt.