Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Parkering

Reduserer antall parkeringsplasser

Universitetet i Bergen reduserer antallet parkeringsplasser for ansatte og studenter med 130 plasser fra 1. juli.

Biler på parkeringsplass illustrasjon
UiB reduserer antallet parkeringsplasser på campus.
Photo:
Colourbox

Bilbruken til og fra arbeid har direkte miljøkonsekvenser i form av utslipp og svevestøv, og ønsket om å redusere miljøpåvirkningen, gjør at UiB nå kutter en del parkeringsplasser og innfører avgift på parkering for ansatte og studenter. (Se priser nedenfor)

De 130 plassene som skal kuttes i første omgang er spredt utover på universitetets område. Størsteparten på 65 plasser fjernes på Haukeland, i tillegg gjøres 20 ansattplasser ved Odontologisk institutt om til pasientparkering for pasienter til Alrek-bygget som står klart i høst.

En del av parkeringsplassene som fases ut er på større anlegg som skal brukes til andre formål. Enkeltplasser og noen mindre parkeringsanlegg skal gjøres om for å åpne opp uteareal ved universitetets bygninger til grønne områder.

Fra 1. juli vil det heller ikke være mulig for de enkelte enhetene å ha reserverte plasser. Alle plassene som i dag er reservert blir gjort om til frie plasser, og alle ansatte og studenter får mulighet til å parkere på disse plassene.

Ansatte og studenter med barn i barnehage og 1. klasse har anledning til å søke om reservert plass i parkeringshus i Dokkeveien og på Haukeland.

Reise miljøvennlig

Samtidig som Universitetet i Bergen reduserer antallet parkeringsplasser, gjøres det flere tiltak for å få ansatte og studenter til å reise mer miljøvennlig. UiB jobber blant annet for å få rabatter på sykkelservice for studenter og ansatte, oppfordre ansatte til å delta på «Sykle til jobben 2020», er i dialog med Syklistenes Landsforening og jobber kontinuerlig for å forbedre garderober, sykkelparkering og andre fasiliteter.

Videre undersøkes mulighetene for en «hjem-jobb-hjem ordning» som kan gjøre det lettere for hver enkelt ansatt og student å velge klimavennlige måter å reise til og fra studiested og arbeidssted.

Parkeringsavgift:

Parkering på frie ansatt/studentplasser:
Parkering registreres og betales av den enkelte ansatte/ student i APP eller på PC
Inntil 6 timer – kr.50,-
Utover 6 timer, maks per dag – kr. 80,-

HC-parkering bevegelseshemmede:
Må «kjøpe» parkeringstillatelse i appen til kr. 0,- - kan kun benyttes på avsatte HC-parkeringsplasser og sammen med kommunalt parkeringsbevis for HC
Kan «kjøpe» parkeringstillatelse for 3 mnd. eller 6 mnd.

Fast reservert garasjeplass:
(Dokkeveien og Haukelandsområdet)
Tildelt på årsbasis etter søknad fra ansatte/studenter:
Ett kalenderår – kr. 9000,-

Pasientparkering:
Det er innført betaling for pasienter i odontologibygget fra 02.03.20 med følgende satser:
Kr. 10,- per ½ time de 2 første timene
deretter kr. 10,- per time.