Home
Department of Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Disputas : Ane Malene Sæverot

Main content

Avhandlingens tittel

"Bilde og pedagogikk. En empirisk undersøkelse av ungdoms fortellinger om bilder."

Opponenter:

  1. Professor emerita Anna-Lena Østern, Institutt for lærerutdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  2. Forsker Marie Koch, Enheten för slöjdpedagogik, Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi Vasa, Finland

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Bjarte Furnes, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasleder

Professor Kariane Westrheim, Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasen gjennomføres digitalt i Zoom og er åpen for interesserte tilhørere: https://uib.zoom.us/j/69941066262?pwd=Q0poSWdlVEVMUmcyZHBwNkRvVXJIUT09

NB: Publikum bes passe på at kamera og mikrofon er avslått.