Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nettbasert kurs

Pandemi og krisepsykologi

Hvordan reagerer vi mennesker i en krisesituasjon? Hvordan tar vi best mulig vare på utsatte grupper og arbeidstakere i samfunnsviktige funksjoner gjennom støttetiltak, personalomsorg og ledelse?

Nettbasert kurs Pandemi, Pandemi og krisepsykologi: reaksjoner, støtte og mestring
Hvordan ivareta utsatte grupper og de som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner i møte med en pandemi?
Photo:
Colourbox

Main content

Senter for krisepsykologi har utviklet et nettbasert kurs som skal gi grunnleggende innføring og praktisk nyttig kunnskap om krisepsykologi og pandemi. 

Kurset tar utgangspunkt i kliniske erfaringer og forskning samt kursdeltakernes ulike erfaringer med Covid19-pandemien.

Kurset er 100% nettbasert, går på deltid over ett semester høsten 2021. Det er foreløpig ikke avklart om- og eventuelt når det blir oppstart av ny kursrunde. 

Kursinnhold og organisering

Kurset går over 1 semester høsten 2021 og er organisert med 4 digitale tema-samlinger. For hvert tema er det 1 hel dag med nettundervisning kl. 0900 - 1530, totalt 4 undervisningsdager. Den 5. samlingen er viet muntlig presentasjon og drøfting av prosjektoppgaver, les mer om dette under. 

9. septemberHvordan reagerer vi mennesker på kriser, belastninger og
uventede livshendelser som en pandemi?
30. septemberMestring, tilpasning og betydning av personalomsorg
og ledelse under en pandemi
7. oktoberReaksjoner og utfordringer hos spesielt utsatte grupper
og ulike støttetiltak som kan fremme konstruktiv mestring
11. novemberHvordan påvirkes familie, fritid og sosialt liv av en pandemi?
Oppsummering og eksamensforberedelser
2. desemberMuntlige presentasjoner og drøfting av prosjektoppgaver

 

Undervisningen består av forelesninger, gruppediskusjoner via nett samt individuelle oppgaver. På- og mellom samlingene skal du jobbe med en prosjektoppgave og du vil få veiledning underveis. Veiledning og oppgavearbeid foregår på UiBs læringsplattform Mitt UiB. 

Det er obligatorisk å delta på 3 av de 4 samlingene. Du skal også levere et refleksjonsnotat over din egen erfaring med prosjektarbeidet i gruppe etter den fjerde samlingen. 

Vurderingsformen på dette kurset er endret fra 10-dagers skriftlig hjemmeeksamen, til innlevering av prosjektoppgave etterfulgt av muntlig presentasjon og drøfting av oppgaven. 

Ytterligere praktisk informasjon om undervisning og eksamen vil dere få i forbindelse med oppstart på kurset. 

Les revidert emnebeskrivelse

Prioriterte målgrupper høsten 2021

Kurset vil være særlig aktuelt for deg med utdanning/arbeidserfaring fra helse- og omsorgsyrker, barnehage/skole, eller med erfaring fra HR og personalspørsmål i offentlig- eller privat virksomhet.

Pr 28. juni er kurset revidert og har fått støtte fra Kompetanse Norge og vi vil derfor fra og med 28. juni prioritere søkere som:

  • er under 25 år og er nyutdannet eller har lite arbeidserfaring etter endt utdanning (mindre enn 1 år) eller
  • er arbeidsledig/permittert

Vi ber deg derfor krysse av for hva som gjelder deg når du registrerer søknaden din.

Innenfor disse prioriterte gruppene er det førstemann til møllen, det vil si at vi tar opp etter dato for registrert søknad. 

Deretter vil vi kunne tilby plass til andre søkere, så langt vi har ledige plasser. 

Det er totalt 36 plasser på dette kurset.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Dersom du er under 25 år, må du laste opp dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse samtidig som du registrerer søknaden din. Er du over 25 år vil du få opptak på grunnlag av realkompetanse, og du trenger ikke dokumentere utdanning/yrkeserfaring. 

Se for øvrig avsnittet over, om prioriteringskriterier.