Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Akademisk lunsj: Teknologi tek over - sjølvkøyrande bybanevogner og automatisering i arbeidslivet

Sjølvkøyrande bybanevogner og automatisering i arbeidslivet. Digitale teknologiar er i ferd med å verte sterkare enn mennesket, hevdar professor Lars Nyre i dette foredraget.

Maktskiftet frå menneske til teknologi har foregått i hundrevis av år, og kunstig intelligens har ført til ytterlegare vekst i dei oppgåvene og funksjonane som vert tekne over av teknologi. Utviklinga er global, og det er vanskeleg for oss her i Noreg å stanse eller snu utviklinga.Vi må akseptere automatiserte bybanevogner og automatisering i arbeidslivet, og tilpasse teknologien til våre livsvilkår. Kva skulle vore alternativet? spør Nyre retorisk.

Lars Nyre er professor i medievitskap ved Universitetet i Bergen og underviser i medieteknologi i Media City Bergen.

Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, HVL og NHH.