Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Informasjonsmøte om mottak BOTT økonomi

Informasjonsmøte for alle interesserte om mottak av BOTT økonomi ved Det medisinske fakultet.

BOTT illu
Photo:
UiB

Main content

Det medisinske fakultet er i gang med å forberede mottaket av nye økonomisystem knyttet til BOTT. Vi har nedsatt en styringsgruppe og en arbeidsgruppe som skal se hvordan vi arbeider med økonomi i dag og hvordan innføringen av nye systemer påvirker økonomitjenesten og økonomiarbeidet ved fakultetet.

I dette møtet presenterer vi arbeidet vårt så langt for alle interesserte ved fakultetet. Vi vil gå gjennom mandatet og tidsplanen for endringsarbeidet,og det vil være anledning til å stille spørsmål til arbeidsgruppen.

Les mer om prosjektet her: https://www.uib.no/med/137379/bott-økonomi-ved-det-medisinske-fakultet 

Møtet arrangeres i Zoom. Påmeldte vil få tilsendt lenke dagen før møtet.