Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publisering

Implementering i fokus

Harald Sætren bidrar med kapitel i Sage Handbook of Political Science 2020

Book cover
Photo:
SAGE Publishing

Main content

Professor emeritus Harald Sætren har skrevet kapitelet om implementeringsforsking i den siste utgaven av Sage Handbook of Political Science.

Kapitelet gir en oppdatert ”state-of-the-art” av policy implementeringsforsking, og viser utviklingen feltet har hatt fram til i dag. Feltet har hatt en kraftig og vedvarende økning i publikasjoner fra midten av 2000 tallet og fram til i dag. Og man ser mer metodisk sofistikerte undersøkelsesdesign.

Videre ser man at fokuset på Europa og andre regioner har erstattet det tidligere fokuset på Nord-Amerika. Og man ser en mye betre kjønnsmessig balanse blant implementeringsforskere. Sætren merker og at det er et utviklingstrekk at «Public Administration» tidsskrifter har erstattet «Public Policy» tidsskifter som viktigste publiseringskanal.

I siste del av kapitelet analyseres senere oppsummerte forskningsfunn innen de to velkjente tilnærmingene til implementeringsforsking dvs. bottom-up (Lipsky’s bakke byråkrat tradisjonen) og top-down (implementering av EU direktiver). 

Resultatet her synes å være at de viktigste forklaringsfaktorer vedr. implementeringsprosessers utfall synes å ligge et sted mellom topp politikere og bakkebyråkraters innflytelsessfære dvs. organisasjons- og institusjonsfaktorer på meso-nivå. 

Særlig forskingen av EU implementering har fått en ny giv og analytisk orientering ved bidrag fra Zhelyazkova et al. (2016) og Schrama et al. (2018) som gjør den mye mer relevant for annen implementeringsforskning dvs. ‘domestic’ implementation.  Dette er et godt eksempel på det Sætren og andre har kalt tredje generasjons implementeringsforskning. 

Mer om Sage Handbook of Political Science HER.