Home
Norwegian Panel of Journalists

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om Norsk journalistpanel

Norsk journalistpanel er åpent for alle forskningsmiljø og vil sikre høy kvalitet i datainnsamlingen. Dette blir en kilde til anvendbar, relevant kunnskap på kontinuerlig basis.

Main content

Norsk journalistpanel er et internettbasert panel som inviterer norske journalister og redaktører til å svare på korte spørreundersøkelser opptil to ganger i året. Dette gjør det mulig å undersøke hvordan journalister prioriterer og oppfatter sentrale saksområder, og endrer meninger over tid. Vårt mål er at journalistpanelet skal bli en kilde til anvendbar og relevant kunnskap om medienes rolle i samfunnet på kontinuerlig basis.

Norsk journalistpanel er del av en koordinert undersøkelse som også henter inn informasjon om holdninger og synspunkt blant nordmenn generelt (gjennom Norsk medborgerpanel), folkevalgte (gjennom Norsk representantpanel) og forvaltningsansatte (gjennom Norsk forvaltningspanel). Slik åpner undersøkelsen for nyskapende forskning på forholdet mellom ulike grupper som sammen utgjør det politiske fellesskapet i Norge.

 

Hvem står bak panelet?

Norsk journalistpanel er initiert av forskere ved Universitetet i Bergen, med Postdoktor Erik Knudsen og Professor II Stefan Dahlberg som prosjektansvarlige. De har sammen det faglige ansvaret for undersøkelsene og har mandat til å ta løpende avgjørelser på vegne av Norsk journalistpanel.

Norsk journalistpanel driftes av Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE) og finansieres av Universitetet i Bergen. Ideas2Evidence står for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen, og har ansvar for å rekruttere deltakere, samt sende og motta undersøkelsene til respondentene.

Hvem står bak spørsmålene?

Norsk journalistpanel har en åpen tilgangsstruktur som betyr at alle forskere har lik mulighet til å sende inn forslag til spørsmål. Disse blir fagfellevurdert og kvalitetssikret av en nasjonal vitenskapelig komité bestående av forskere over hele Norge. Slik samler panelet undersøkelser om journalisters og redaktørers holdninger og synspunkt i én regelmessig spørreundersøkelse av høy vitenskapelig kvalitet. Dette reduserer belastningen for forskere som slipper å rekruttere nye respondenter til hver undersøkelse, og for journalister og redaktører som kun trenger å forholde seg til én undersøkelse.

Hvordan behandles data?

Alle personopplysninger behandles konfidensielt. Svarene brukes kun til forskning og behandles i henhold til nasjonale forskningsetiske retningslinjer. Data lagres kryptert og trygt i UiBs løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning, ‘SAFE’. Panelet er behandlet av personvernombud ved UiB og Norsk senter for forskningsdata (NSD) og følger EUs personvernforordning (GDPR).

Les mer om databehandling og personvern her.