Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet | Forskning

Mottok kinesiske forskningsmidler

Frits Thorsen er eneste nordmann som forsker på spredning av kreft til hjernen i Kina. Nylig mottok han en større kinesisk bevilgning for å fortsette arbeidet sitt ved det kinesiske laboratoriet

Frits Alan Thorsen med to kolleger på labben i Kina
Frits Alan Thorsen (i midten) med professor og avdelingsleder ved nevrokirurgisk avdeling ved Qilu Hospital of Shandong University, Gang Li (til venstre). Til høyre er professor Jian Wang, som jobber femti prosent som professor ved Institutt for biomedisin, UiB og femti prosent som leder for ChiNor Research Laboratory, Qilu Hospital of Shandong University. Bildet er tatt i laboratoriet hvor Thorsen arbeider.
Photo:
Privat

Main content

Thorsen er professor ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen. Han har også en tjue prosent stilling som professor ved Qilu Hospital of Shandong University, i Jinan, Kina.

Stillingen kom til ved et samarbeid mellom UiB og ChiNor Research Laboratory ved det kinesiske universitetet, som ble opprettet for 15 år siden av professor Rolf Bjerkvig, forteller Thorsen.

Ved ChiNor forsker de på glioblastom, som er kreft som oppstår i hjernen. Høsten 2018 ble det kommet til enighet om at Thorsen skulle opprette en egen lab her, som fokuserer på spredning av kreft til hjernen, såkalte hjernemetastaser. Det gjør Thorsen til eneste norske og kanskje vestlige forsker innen dette feltet i Kina. Thorsen synes samarbeidet er unikt:

– Kinesiske laboratorier har høy kompetanse og god tilgang på ressurser, og forholdene ligger veldig godt til rette. De er også svært trente i dyreforsøk, forteller Thorsen.

Tilgang på pasientprøver

De siste årene har Thorsen forsket mye på spredning av hudkreft til hjernen. Norge ligger nemlig i verdenstoppen i hudkrefttilfeller. I arbeidet bruker av modeller av mus.

– Vi studerer hvordan kreften sprer seg til musehjernen, og tester ut nye terapier forklarer Thorsen.

Dødeligheten til de som får hjernemetastaser er høy. Årsaken, ifølge Thorsen, er at det er vanskelig å behandle hjernen for kreft. For å gjøre gode kliniske studier trenger de god tilgang til prøver fra pasienter som har fått kreft i hjernen, og det har de mye av i Kina, ifølge forskeren.

– I Kina forekommer ikke hudkreft så ofte som i Norge, men det er en relativ høy forekomst av lungekreftpasienter. Her ligger alt til rette: Vi samarbeider med en nevrokirurg som gir beskjed om når pasienter med hjernemetastase skal opereres. Derfra kan vi hente prøver som bearbeides til forskningen vår, forteller Thorsen.

Bevilget penger over fire år

Nylig fikk Thorsen og hans kinesiske forskningsgruppe bevilget penger over fire år for å forske videre på en mulig ny behandlingsstrategi for hjernemetastaser:

– Vi har forsket mye på exosomer. Exosomer er små blærer som alle celler sender ut, som er fulle av proteiner, DNA og RNA. Man har tidligere trodd at dette var små «søppelposer» som cellene sendte ut, men man har oppdaget at kreftcellene sender ut exosomer som inneholder mikroRNA som øker utviklingen av kreft i hjernen. Hvis vi klarer å finne en måte å «slå ut» mikroRNAet på, i forsøksdyrene, kan det være en mulig ny behandling mot spredning av kreft til hjernen, forteller professoren.

Thorsen søkte om midler til prosjektet fra National Natural Science Foundation, og ble tildelt 550 000 RMB over fire år, det tilsvarer om lag 200 000 NOK i året, men omregnet til norske priser så er tildelingen fire ganger større enn det:

– Bevilgningen er tilstrekkelig til å opprettholde dagens aktivitet og er «første foten inn i døra» for å søke om andre midler som gir større uttelling, forklarer Thorsen.