Home
The HSE-gateway

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

24. november - Kurs i HMS-risikovurdering og Sikker jobbanalyse (SJA) for ansatte

Kurset vil foregå digitalt i Zoom.

Kurset består av:

Del 1 - Teori

  • Hva er risikovurdering?
  • HMS-risikovurdering
  • Sikker jobbanalyse (SJA)
  • Verktøy: bruk av de ulike malene

Del 2 - Case oppgave og gjennomgang i plenum

  • Deltakerne deles inn i grupper (i Zoom) og gjennomfører en HMS-risikovurdering og en SJA basert på en case.
  • Vi gjennomgår resultatene i plenum

Målgruppe: Ansatte som gjennomfører risikovurderinger knyttet til HMS for lokalt arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver.

(Det holdes egne kurs i ROS-analyser og CIM knyttet til beredskap og overordnet HMS.)

Maks antall deltakere pr. kurs: 18 deltakere, du vil få innkalling til Zoom-møte før kursstart.

Link til påmelding (Påmeldingsfrist 20.11.2020 kl. 12:00)

Kurstidspunkt: Tirsdag 24. november kl. 09:00 – 15:00

Språk: Norsk