Home
Norwegian Panel of Journalists

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Deltakerne i Norsk journalistpanel blir første gang kontaktet per epost med informasjon om undersøkelsen og en kode for innlogging. Ved gjennomføringen av undersøkelsen blir deltakerne bedt om å registrere sin epostadresse. På denne måten kan de bli kontaktet igjen på epost og delta på flere runder. Invitasjoner til undersøkelsen sendes via epostadressen njp@confirmit.de i form av en lenke med stammen https://survey.confirmit.de. I henhold til Datatilsynets retningslinjer lagres epostadressene separat fra data innhentet gjennom spørreundersøkelsen, og blir ikke under noen omstendigheter gitt videre til tredjeparter.

Deltakere svarer på nettbaserte undersøkelser som er utviklet av nasjonale og internasjonale forskere. Resultatene brukes til forskning som fremmer vår forståelse av journalisters rolle i samfunnet. Undersøkelsen sendes ut opptil to ganger i året og tar omtrent ti minutter å svare på. All personinformasjon behandles strengt konfidensielt etter vitenskapelige retningslinjer og krav til personvern. Du kan lese mer om personvern her