Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nettstudier

Energiomstilling

Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nettkurs for deg med tilknytning til olje/gass- og leverandørindustri. Kurset for høsten 2021 er fullt.

Energiomstilling - gratis nettkurs ved UiB
Nettkurset om Energiomstilling tar blant annet for seg FNs bærekraftsmål nr 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.
Photo:
Colourbox

Main content

Energiomstilling og omlegging til fornybare energiressurser er et viktig forskningsfelt for Universitetet i Bergen, med utgangspunkt i FNs  7. bærekraftsmål: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

Klima- og energiomstilling griper inn i alle områder i samfunnet og reiser en rekke utfordringer på tvers av blant annet klimavitenskap, teknologi, psykologi, jus og økonomi.

UiB starter ny runde med vårt nettbaserte kurs som skal gi innføring i energiomstilling og fornybare energiressurser og forståelse for de viktigste tverrfaglige utfordringene: 

  • Hva er de viktigste driverne som motiverer til energiomstilling?
  • Hvilke teknologiske muligheter har vi?
  • Hva er fordeler og ulemper med ulike bærekraftige energiressurser?
  • Hva er de viktigste utfordringene, og hva er mulige konsekvenser? 

Kurset er 100% nettbasert og foregår på engelsk via UiBs læringsplattform Mitt UiB.

Prioriterte målgrupper og opptakskrav

Kurset er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom bransjeprogrammet for for olje-, gass- og leverandørindustrien og maritime næringer. Ansatte- samt permitterte/arbeidsledige med tilkytning til disse bransjene vil derfor bli prioritert ved opptak. Vi ber deg derfor krysse av for bransje og oppgi din arbeidsgiver i søknadsskjemaet. 

Vi tar opp søkere fortløpende etter dato for registrert søknad, så lenge vi har ledige plasser. Det er totalt 150 studieplasser på dette kurset, hvor 100 plasser er holdt av for søkere fra olje-, gass- og leverandørindustri og 50 plasser for søkere fra maritim bransje. 

Dersom vi har ledige plasser etter at søkere fra prioriterte bransjer har fått tilbud om plass, vil vi ta kunne ta opp andre søkere. 

Kurset er gratis - ingen studieavgift. 

Dersom du er under 25 år, må du legge ved dokumentasjon på generell studiekompetanse når du registrerer søknaden din. Er du over 25 år, er det ikke nødvendig å dokumentere dette, da vil du få opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Det er ellers en fordel med grunnleggende kunnskaper innen naturvitenskap, men dette er ikke noe krav. Du vil få nødvendig introduksjon til relevante fagfelt på kurset. 

Kursinnhold 

Første del av kurset tar for seg drivere og motivasjonsfaktorer for omstilling til et lavkarbonsamfunn, som klimaendringer og behovet for ren og bærekraftig energiforsyning globalt. Den andre delen av kurset fokuserer på de vitenskapelige, teknologiske og samfunnsmessige aspektene ved ulike bærekraftige/fornybare energiressurser, som geotermisk energi, havvind, solkraft, vannkraft, mineralutvinning, samt lagring, fangst og utnyttelse av CO2.

Kurset har tverrfaglig tilnærming og henter ressurser fra fagområder som geovitenskap, klimavitenskap, biologi, fysikk, samfunnsvitenskap, jus, psykologi, nanoteknologi, etikk, retorikk og økonomi.

Organisering og undervisning

Kurset er 100 % nettbasert, starter 11. oktober og går frem til midten av desember. 

Undervisningen består av 20 nettleksjoner à 2 timer, som du kan følge når det passer for deg. I tillegg vil det være 3 felles undervisningsøkter à 2 timer på kveldstid:  

  • Tirsdag 19. oktober kl. 19-21
  • Torsdag 11. november kl. 19-21
  • Mandag 29. november kl. 19-21

Eksamen

Kurset avsluttes med en digital multiple-choice eksamen som du gjennomfører hjemmefra, innenfor eksamensperioden 1. - 14. desember.