Home
Pandemic Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Alrek helseklynge

Om Pandemisenteret

Alrek helseklynge ved bakkeplan
Pandemisenteret har tilholdssted på Alrek helseklynge, Årstadveien 17.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Visjonen til senteret er å produsere samfunnsrelevant kunnskap for førebygging og handtering av pandemiar i eit langsiktig perspektiv. Senteret har som føremål å initiere og leggje til rette for tverrfagleg og tverrfakultært forskings- og utdanningssamarbeid om tema relatert til pandemiar.

Kontakt oss

Pandemisenteret held til i Alrek helseklynge, Årstadveien 17.

Leiar for senteret er professor Esperanza Diaz ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Epostpandemisenter@uib.no

Strategisk arbeidsgruppe for Pandemisenteret

Studenter tilknyttet Pandemisenteret 

  • Pierina Benavente, PhD Tema: Migration and the pandemic. Hovedveileder Esperanza Diaz, biveileder Lars Fadnes og Gro Sandal (Psyk)
  • Kim Alexander Haugland, PhD, Tema: Mathematical modelling of epidemics. Hovedveilder Guttorm Alendal. 
  • Solveig Vederhus, medisinstudent kull 18. Tema: Forståelse av kultur i studiene av innvandrerhelse i Norge under koronapandemien. Hovedveileder Esperanza Diaz, biveileder, Liv Grimstvedt Kvalvik (SAMLET, IGS)
  • Irina Vladimirova Halbostad, fastlege med APS- Tema: Dugnad i koronatiden sett fra innvandrerperspektiv. Hovedveileder Esperanza Diaz, biveileder Raquel Herrero, HVL. 
  • Sai Harish Adari, Master Global Health. Tema: Mucormycosis and Treatment Differences in Management of Covid 19 in Diabetic Patients – a Comparison Between India and Norway. Hovedveileder Esperanza Diaz, biveileder Bernadette Kumar (FHI). 
  • Eirik Myhre, medisinstudent. Tema: Forståelse av kultur i studiene av innvandrerhelse i Norge under koronapandemien. Hovedveileder Esperanza Diaz, biveileder, Liv Grimstvedt Kvalvik (SAMLET, IGS)
  • Doua Ahmed, masterstudent.