Home
UiB Alumni Network

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Æresalumn

Nominer din kandidat til årets æresalumn 2020!

Erna Solberg, Hans-Wilhelm Steinfeld, Selda Ekiz, Magnus Matningsdal og Ole Arve Misund har tidligere blitt utnevnt som æresalumner ved UiB. Men hvem skal utnevnes for 2020? Nå kan du nominere din kandidat.

Kollasj av æresalumner ved UiB
Hvem skal bli UiBs neste æresalumn? Nominer din kandidat!
Photo:
Eivind Senneset, Thor Brødreskift, Kim A. Andreassen, Malin Hansen

Main content

Vet du om en alumn som har gjort en ekstraordinær innsats for Universitetet i Bergen? 

Har du en kollega som har jobbet ekstra for å få til et godt faglig samarbeid med sitt gamle fakultet eller et institutt?

Kjenner du en person som er en fremragende representant for UiB som studiested, eller som på en enestående måte har vist hvor viktig et fagfelt er?

Da må du nominere han eller henne til årets æresalumn!

Nominer din kandidat

Vi oppfordrer alle studenter, alumner, ansatte og fagmiljøer ved UiB til å nominere sine kandidater til årets æresalumn 2020. 

Nominasjon med begrunnelse sendes til alumni@uib.no. Siste frist for å sende inn en nominasjon er onsdag 2. desember 2020. 

Hvem som blir utnevnt som årets æresalumn vil bli presentert av viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, under UiB Alumni sin årlige (i år digitale) julekonsert i Universitetsaulen tirsdag 15. desember. 

Statutter for ordningen med æresalumn

§ 1 Det skal kun utnevnes en æresalumn per år. Valg av arena for utnevnelsen av æresalumn skjer i samråd med universitetsledelsen. 

§ 2 Formålet med utnevnelsen av en æresalumn ved UiB er å rette oppmerksomhet mot tidligere studenter ved UiB som har gjort en ekstraordinær innsats overfor UiB/fakultetet/instituttet og/eller innenfor sitt fagområde/arbeidsfelt.

§ 3 Æresalumnen utpekes på dekanmøtet av en jury som består av UiBs dekaner og ledelse.

§ 4 Æresalumnen utpekes på bakgrunn av en åpen nominasjonsprosess der alle, og spesielt alumner og fagmiljøer ved Universitetet i Bergen, oppmuntres til å nominere en kandidat. Medlemmer av juryen kan ikke nominere kandidater. Det skal leveres en utfyllende skriftlig begrunnelse for hver kandidat, og det er disse begrunnelsene som skal være grunnlaget for juryens vurderinger. Nominasjonsprosessen er konfidensiell.

§ 5 Kommunikasjonsavdelingen ivaretar sekrekariatsfunksjonen for utnevnelsen.