Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publisering

Når periferien slår tilbake

Jacob Aars har sammen med medfortattere publisert en artikkel om kommune- og fylkestingsvalget i 2019

 Illustrasjon
Photo:
Illustration: Colourbox

Main content

Jacob Aars har publisert en artikkel om kommune- og fylkestingsvalget i 2019 i Regional and Federal Studies sammen med Jonas Stein, Bjarte Folkestad og Dag Arne Christensen. Tittelen er The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again. 

Valget i 2019 var det første valget etter de historiske reformene av kommune- og fylkesinndelingen. Forfatterne identifiserer seks viktige trekk ved valget: 1) Valgdeltakelsen ved valget økte med 4,5 prosentpoeng sammenliknet med det foregående valget. Spesielt interessant var det at de yngre velgergruppene bidro til økningen. 2) Alle de fire regjeringspartiene tapte velgeroppslutning. 3) Senterpartiet var valgets vinner. De lyktes særlig godt med å mobilisere velgere i utkantkommuner. 4) Valget i 2019 ga nok en bekreftelse på svekkelsen i oppslutning for arbeiderpartiet. 5) En ny valgliste så dagens lys: Folkeaksjonen Nei til bompenger. Denne gjorde det sterkt i flere storbykommuner og i enkelte omlandskommuner til storbyene. 6) En annen tydelig tendens var at Miljøpartiet de grønne og Sosialistisk venstreparti mobiliserte unge, urbane velgere. Dette sikret begge partiene en klar økning i oppslutning.

Du kan lese artikkelen HER.