Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Reiseregning

Du kan enkelt registrere reiseregning i DFØ appen og i selvbetjeningsportalen.

For omfattende reiser med mange reisemål og kvitteringer, kan det være lurt å bruke selvbetjeningsportalen, men det er i utgangspunktet mulig å gjøre alt i DFØ-app-en. 

Slik leverer du reiseregningen i DFØ appen:  
Brukerveiledning for å registrere reiseregning i appen. 

Slik leverer du reiseregning i selvbetjeningsportalen: 
Brukerveiledning for å registrere reiseregning i portalen. 
Video om hvordan registrere reiseregning.

Regelverk knyttet til reiser

Utgifter til reise, kost, overnatting og andre utlegg ved tjenestereiser dekkes etter de regler, satser og legitimasjonskrav som er fastsatt i statens personalhåndbok.