Home

Excellent teaching practitioners at UiB

Main content

Illustrasjon utdanningsikoner

Ved Universitetet i Bergen kan enkeltpersoner og undervisningsmiljø som over tid har jobbet for å forbedre undervisningskvaliteten - og som har konkrete planer for hvordan dette arbeidet skal videreutvikles, søke status som fremragende underviser eller fremragende undervisningsmiljø.

Status som Fremragende underviser eller Fremragende undervisningsmiljø (FUND) tildeles undervisere eller undervisningsmiljø som har utmerket seg ved særlig systematisk, langsiktig og målrettet arbeid for utdanningskvalitet og ved bidrag til utvikling av en samarbeidsorientert undervisningskultur.

Tiltaket gjelder all utdanningsaktivitet, inkludert undervisning, veiledning, planlegging, gjennomføring, evaluering, erfaringsdeling og ledelse.

Merittering
fremragende undervisere Lars Nyre Regine Paul

To nye framragande undervisarar på SV!

At professorane Regine Paul og Lars Nyre er eineståande undervisarar har studentane visst lenge, men no har dei det svart på kvitt! Begge har no blitt meritterte til den gjeve tittelen «framragande undervisar».

FRAMRAGENDE UNDERVISER
Christine Hamm og Birger Solheim

De gode underviserne

Christine Hamm og Birger Solheim har drevet systematisk utvikling av egen undervisningskvalitet over mange år. Nå har de fått statusen fremragende undervisere.

Fremragende undervisere
Elisabeth Norman, Det psykologiske fakultet

Tre fremragende undervisere

Elisabeth Norman, Rune Johan Krumsvik og Marit Ulvik er fremragende underviser ved Det psykologiske fakultet. Statusen som fremragende underviser er en nasjonal ordning, og undervisningskvalitet står stadig sterkere i Norge.

Fremragende underviser (ETP)
Fremragende underviser, Øyvind Fiksen

Fem realister blir Fremragende undervisere

Professor Øyvind Fiksen og fire andre undervisere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får statusen Fremragende underviser.

Nytt prosjekt
Bilde av Jan-Ove Færstad

Millioner til bedre jussundervisning

Førsteamanuensis Jan-Ove Færstad er underviseren som gjør det knusktørre enkelt og det kompliserte morsomt. Med midler fra Diku skal han igjen flytte grensene for hva god undervisning kan være.