Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videreutdanning for lærere på trinn 8-11

Naturfag 1 skoleåret 2021-2022

Kurset er tett knyttet til egen praksis, didaktikk og klasserom. Forskere fra UiB gir fagforelesninger, i første semester om evolusjon, biodiversitet, bærekraft og molekylærbiologi. I vårsemesteret er emnene kjemi og helse. Du arbeider sammen med kollegaer om å utvikle god naturfagundervisning innenfor temaene hvert semester.

Main content

Innhold

Høsten 2021: Biologi. Tema som blir undervist er biologisk mangfold, evolusjon, feltarbeid, molekylærbiologi og bioteknologi. En av samlingene har spesielt fokus på det tverrfaglige emnet bærekraftig utvikling.

Våren 2022: Kjemi. Tema som blir undervist er grunnleggende kjemi, stoffer og egenskaper, periodesystemet, reaksjoner, bindinger og organisk kjemi. En av samlingene har spesielt fokus på det tverrfaglige emnet folkehelse og livsmestring. 

Organisering

Kurset har tre samlinger hvert semester, som går over to eller tre dager. I utgangspunktet er alle samlingene på UiB, digitale samlinger arrangeres dersom det ikke er mulig med fysiske samlinger. I tillegg er det videoseminar hver torsdag kl. 13-14. Mellom samlingene arbeider studentene i små grupper, som leverer tre oppgaver per semester. Eksamen er muntlig, i de samme gruppene som har levert oppgaver. 

Samlinger 

Alle samlinger er lagt til onsdag og torsdag. Årets første samling går over tre dager, de andre samlingene går over to dager. Det er obligatorisk deltakelse på 80% av samlingene. 

24., 25. og 26. augustEvolusjon og biologisk mangfold
6. og 7. oktoberBærekraftig utvikling
10. og 11. novemberMolekyærbiologi og bioteknologi

Eksamen i høstsemesteret blir i uke 49. 

12. og 13. januarGenerell kjemi
16. og 17. marsOrganisk kjemi
6. og 7.aprilFolkehelse og livsmestring
12. maiEkstra laboratoriedag

Eksamen i vårsemesteret blir i uke 23. 

Videoseminar hver uke

Torsdager kl. 13-14 møtes vi til videoseminar. Der tar vi opp utvalgte tema innen fag og didaktikk, med forelesninger og diskusjoner. Du finner oversikt over videoseminarene i timeplan for høstsemesteret og timeplan for vårsemesteret

Gruppesamarbeid

Gruppene har vanligvis tre deltakere. Du blir tildelt en gruppe når du starter studiet, og vi prøver å sette sammen gruppene slik at du samarbeider med andre som har samme type undervisning som deg. Dere leverer oppgaver sammen, og tar muntlig eksamen sammen.

Oppgaver knyttet til egen praksis

Etter hver samling leverer gruppen en oppgave knyttet til temaet for samlingen. I gruppen drøfter dere hensikt, organisering og faglig siktemål med undervisningsemnet, og skriver en oppgave der dere utformer undervisning. Som regel vil det være naturlig å prøve ut hele eller deler av undervisningen, og diskutere erfaringene. Resultatet blir en oppgave og gjerne annen dokumentasjon, som er egnet til deling med deltakerne på kurset. En av de tre oppgavene i semesteret blir fagfellevurdert av en annen gruppe på kurset. Oppgavene danner grunnlag for eksamenssamtalen. 

Pensum

Vi har valgt en del felles litteratur, i tillegg kan du selv velge bøker du vil fordype deg i.

Felles litteratur i høstsemesteret:

  • Biologi for lærere gir deg basiskunnskaper for høstsemesteret. Vi har valgt ut kapittel 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 og 16 som fellespensum.
  • Biologididaktikk for lærere har samme forfattere som biologiboken, vi har valgt ut kapittel 3, 6, 7, 8, 9 og 12.

Felles litteratur i vårsemesteret:

Selvvalgt litteratur:

Du plukker selv bøker du har lyst til å lese. Vi har laget en liste med forslag, det er også mulig å få godkjent andre bøker som du ønsker å fordype deg i. 

Eksamen

Vår eksamen er muntlig, med bestått/ikke bestått som karakterskala. Grunnlaget for eksamen er pensum, foredrag og ressurser fra samlingene, og oppgavene som er levert gjennom semesteret. Du tar eksamen sammen med gruppen din, som en felles samtale. Det er eksamen hvert semester, med 15 studiepoeng. En vanlig eksamenssamtale varer i en time. Sensor, eksaminator og gruppen er til stede. Samtalen vil dreise seg om arbeidet gruppen har gjort i semesteret, med å knytte sammen fagstoff, didaktisk teori og egen praksis.