Home
The Tax Law Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskergruppen for skatte- og avgiftsrett

Eksterne medlemmer av forskergruppen

Forskergruppen har flere eksterne medlemmer fra ulike fakulteter.

Main content

Peter Koerver Schmidt

Peter Koerver Schmidt er professor i skatterett på Copenhagen Business School. Hans interesser er særlig dansk og internasjonal selskapsskatterett. Fra 2020 er han ansatt som professor II på Norges Handelshøyskole, med hovedansvaret for samarbeidet med det juridiske fakultet på UiB.  

Tormod Torvanger

Tormod Torvanger er førsteamanuensis på Norges Handelshøyskole og partner i advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA.