Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Andre samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Teknologi og energi

Energi er et abstrakt begrep, konstruert av forskerne som forklaringsmodell. I skolen er energitemaet en innfallsvinkel både til fysikken, teknologien og forståelse av naturen. På kurset ser vi på energiproduksjon, bærekraftig energi, og på aktiviteter for klasserommet

elever lager modellkraftverk
Photo:
Skolelaboratoriet i realfag

Main content

 

Onsdag 20. oktober

08.00Felles buss fra Bergen sentrum
09:00Program i energiparken på Kollsnes
10:00Buss til CCB-basen på Ågotnes
10:30Program på CCB
 Om de tekologiske miljøene og satsingene i CCBenergy
12:00Lunsj
12:30Hydrogenteknologi, ZEG power
13:30Oppsummering, spørsmål, avslutning
14:00Avreise til Bergen sentrum
15:00Seneste ankomst Bergen

Torsdag 21. oktober

09:00Induksjon, elektrisitetslære.
10:00Vår egen energipark; vannkraft, vindkraft, brenselcelle,solcelleteknologi
12:00Lunsj
12:45Energiparken videre
13:45Pause
14:00Fornybar energi. Foredrag. Professor Kristin Guldbrandsen Frøysa, UiBs energidirektør
15:00Undervisningsressurser. Oppgave 2
15:30Avslutning samling 2