Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Fjerde samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Observasjon og forklaring

Vi skal gjennomføre et lite forskningsprosjekt der vi sjekker om værmeldingen stemmer der vi bor. Vi går gjennom stegene i den naturvitenskapelige prosessen, og bestemmer oss for felles metoder som gjør det mulig å sammenlikne resultater. Vi får også en innføring i programmeringsverktøy som vi skal bruke for å behandle dataene.

Diskusjoner rundt et bord
Kursdagene veksler mellom egne undersøkelser, vitenskapelig tilnærming, foredrag og eksempler på undervisning
Photo:
Skolelaboratoriet i realfag

Main content

 

Onsdag 26. januar

09:00Naturfagets arbeidsmåter
10:00Naturvitenskapelig metode
11:00Egne undersøkelser: Forskningsspørsmålet
12:00Lunsj
13:00Metode
14:00Hvordan sikre kvalitet på data?
15:00Planlegge egne undersøkelser

Torsdag 27. januar

09:00Bruke Python til å analysere data
10:00Tall og variabler
11:00Importere biblioteker
12:00Lunsj
13:00Hente inn data
14:00Programmere med værdata
15:00Lage figurer