Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Andre samling på videreutdanningen Naturfag1

Bærekraftig utvikling

Eleven skal ha med seg både holdnings- og handlingskompetanse fra utdanningen for bærekraftig utvikling. Vi tar utgangspunkt i Brundtlandkommisjonens store målsetting, og undersøker hvordan vi kan drive aktiv undervisning med fremtiden nært innpå.

Kyr på utmarksbeite
Matproduksjon er et vesentlig tema. Er det bærekraftig med norske kyr på utmarksbeite?
Photo:
Skolelaboratoriet i realfag

Main content

Onsdag 6. oktober

09:00Bærekrfatig utvikling - nok til alle, alltid. Innledning. Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet
10:00Hva tåler naturen? Forskningen
11:30Lunsj
12:15Bærekraftig arealforvaltning
13:00Bærekraftig by. Mindemyren - en pilot for byutvikling. ARkitekt og geograf Øyvind Tveit, Bergen kommune
15:00Drøfting, undervisning

 

Torsdag 7. oktober

 

09:00Matproduksjon, arealforvaltning og bruken av jorden. Professor Hans Peter Andersen, institutt for geografi
10:00Antropocene på Vestlandet: 3% av Norges areal er dyrkbar mark. Den kan vi bruke til Ringeriksbane, Kjøpesenter, Batterifabrikker, E18 og E39. Eller? Case-studium
11:30Lunsj
12:30Undervisning for bærekraftig utvikling. Argumentasjon, kritisk tenking. Eksempler og metoder fra Argument-programmet
15:00Oppgave 2. Veiledning. Gruppene møtes
15:15Deling av ideer til oppgave 2.
15:30Avslutning kursdager