Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB Innsikt

Hvem former politikken?

UiB Innsikt
Det er mulig at arrangementet skal åpne opp for begrenset antall publikum, følg her for nærmere oppdateringer.
Photo:
UiB/Unsplash

Main content

Den som vet hvordan pølser og politikk blir til, mister appetitten på begge, skal Bismarck ha sagt. De folkevalgte tar initiativ og gjennomfører politikk på ulike områder, men politikken skal være kunnskapsbasert. Eksperter spiller en viktig rolle når politikk skal utredes og forberedes. Også andre skal høres i prosessen: Alle interessenter skal komme til orde gjennom høringssystemet. Men kommer noen lettere til orde enn andre? Lobbyister arbeider for å påvirke politikken på vegne av de som kan betale.

På dette møtet spør vi:

  • Hvem former politikken i Norge?
  • Hvem er ekspertene og hvilken rolle spiller de i dag?
  • Hvem er lobbyistene? Og er ekspertene og lobbyistene en utfordring for folkestyret?