Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Legitimitetskrise og byråkratisk representasjon – endring over tid?

Professor Zuzana Murdoch ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap er medforfatter i ny artikkel med tittel “Legitimacy crises and the temporal dynamics of bureaucratic representation” i tidsskriftet Governance.

Main content

Hvordan kan en krise utløse endringer i byråkratisk representasjon av spesifikke grupper eller interesser over tid?

Professor Zuzana Murdoch ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap hevder med kolleger fra University of East Anglia, Sara Connolly og Hussein Kassim, og fra BI, Benny Geys, at litteraturen om representativt byråkrati ikke vier tilstrekkelig oppmerksomhet til hvordan representering av spesifikke grupper og sosiale interesser innenfor byråkratiske miljø endrer seg over tid. Ved å introdusere et mer dynamisk perspektiv, argumenterer Murdoch og forfatterne at ekstraordinære hendelser – slik som finanskrisen – medfører endringer i hvordan ulike gruppers interesser blir representert.

Datagrunnlaget til Murdoch er intervju og survey sendt ut til byråkrater som jobber i Europakommisjonen. De undersøker så hvordan en krise som påvirker legitimiteten til Europakommisjonen kan ha viktig effekter på byråkratisk representasjon.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Governance, som du kan lese HER.