Home
Media Aesthetics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om forskningsgruppen

Hva vi forsker på, hvordan du kan kontakte oss og hvem vi samarbeider med.

Main content

Forskningsgruppen for medieestetikk arbeider med film, fjernsyn, dataspill og visuell kultur ut fra analytiske, teoretiske og historiske perspektiver. Med forankring i det humanvitenskapelige feltet av medievitenskapen studerer gruppen disse medienes form og innhold, materielle uttrykk, teknologi, sjangre, og kulturelle verdi.

Forskningsinteressene favner vidt, fra massemedier og populærkultur til kunst og politikk. Gruppen har en særskilt interesse i det tverrfaglige feltet Visuell Kultur, i forlengelsen av aktivitetene ved forskningssenteret Nomadikon, samt i ulike etiske aspekter ved medieestetiske uttrykk