Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Undervisermøte på BIO om MittUiB / Teacher’s meeting @BIO about MittUiB

We welcome all teachers at BIO for a teacher’s meeting about MittUiB!

Main content

Velkommen til undervisermøte på BIO med tema Læringsplattformen MittUiB

Det blir en gjennomgang av ulike muligheter i mittuib, og det blir vist konkrete eksempel på hvordan man kan anvende mittuib innen tema som vurdering, oppgaver/quiz, peer-review, diskusjoner og rubrikker. Det åpnes også for diskusjon og erfaringsdeling. Diskusjon ledes av Sigrunn Eliassen, og Øyvind Fiksen deler erfaringer med mittuib fra egen undervisning.