Home
Section for epidemiology and medical statistics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningsgruppe

Repro-Epi - Registerbasert reproduktiv epidemiologi

Forskergruppen fokuserer på epidemiologisk overvåking av perinatale helseproblemer og evaluering av helsetjenestetilbudet i forbindelse med fødsel. Sentralt i forskningen er Medisinsk fødselsregister som omfatter data fra over to millioner barnefødsler fra 1967 og fram til i dag.

Family of four seen from behind. Children on top of parent's shoulders
Photo:
Colourbox 38678517

Main content

Les mer på våre engelske sider.