Home
Research group for Infection and Microbiology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningsprosjekt

Persontilpasset diagnostikk ved alvorlige infeksjoner

Vi vil forbedre diagnostikk og behandling av alvorlige infeksjoner. Vi vil karakterisere nøye karakterisere immunreaksjonen ved infeksjoner i samarbeid med ledende sykehus og universiteter i Norden.

Main content

Alvorlige infeksjoner kan være svært alvorlige og det er behov for raskere og mer presise diagnoseverktøy, med den hensikt at vi kan gi raskere og bedre behandling.  

I dette arbeidet vil vi studere det komplekse samspillet mellom pasienten og mikroben som forårsaker infeksjonen. Prosjektet innebærer undersøkelser av signalmolekyler, proteiner, metabolitter, gener, samt immunceller. Prosjektet vil i perioden 2020-2023 motta støtte fra den felles nordiske forsknings organisasjonen Nordforsk, hvor data fra dette prosjektet og andre prosjekt vil bli inkludert.

For å få maksimal nytte av forskningsarbeidet planlegges det samarbeid også med internasjonale samarbeidspartnere. Data til dette lagres i en database i Norge (i Helse-Midt Norge, i en løsning kalt HUNT-cloud). Data som inngår i databasen som deles med aktører utenfor Helse-Bergen eller Universitetet i Bergen vil være anonyme.  Det vil si at opplysningene ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner. Våre samarbeidspartnere er Karolinska Instituttet og Karolinska universitetssjukehuset i Stockholm, Rigshospitalet i København, St Olavs Hospital i Trondheim, Wageningen Universitet i Nederland og firmaet Life-Glimmer i Berlin. Dersom det blir aktuelt med andre undersøkelser vil det bli sendt oppdatert informasjon.

Prøvene som tas skal oppbevares i en forskningsbiobank tilknyttet prosjektet, «Diagnostisk og forskningsbiobank for primære/ervervede immunsvikttilstander og alvorlige infeksjonssykdommer» (REK Vest nr.165.04 som Ledes av Nina Langeland). Både blodprøver og vevsprøver inkludert genetisk materiale vil være inkludert i biobanken. Biobanken er lokalisert på Haukeland Universitetssjukehus, tilknyttet Medisinsk klinikk.