Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet | Tildeling

Mottar medisinstudentenes undervisningspris

Marianne Aanerud og Petri Kursula mottar medisinstudentenes undervisningspriser for 2021. – Jeg ble hoppende glad! sier en henrykt Aanerud.

petri Kursula og Marianne Aanerud
Photo:
Anne Sidsel Herdlebær / Privat

Main content

– Jeg leste e-posten da jeg stod for å hente en pakke på posten, og jeg gav fra meg et lavmælt gledeshyl bak munnbindet i overraskelse og takknemlighet, sier en henrykt Aanerud.

Medisinsk fagutvalg (MFU) deler hvert år ut priser for de beste underviserne på fakultetet. Dette året er det Petri Kursula ved Institutt for biomedisin som kan smykke seg med tittelen årets prekliniske underviser og Marianne Aanerud ved Klinisk institutt 2 med tittelen årets kliniske underviser.

– Marianne Aanerud har gjennom engasjerende undervisning formidlet fagstoff med gjennomgående god kvalitet. Hennes gode humør og engasjerende holdning til fagene hun underviser smitter over på studentene. Samtlige studenter rapporterer økt grad av motivasjon og inspirasjon etter hennes kurs og emner, skriver studentene i begrunnelsen sin (les hele under).

Undervisning i pandemitiden

Om Kursula skriver studentene blant annet:

– I år ville studentene at prisen skulle gå til noen som var særlig flink til å adaptere til digital undervisning når koronapandemien hindret fysiske forelesninger. Denne utfordringen har Kursula tatt på strak arm (les resten av begrunnelsen under).

Å være underviser under pandemien, er noe som begge synes har vært ekstra utfordrende:

– 2020 var et veldig tøft år for oss alle, inkludert studenter. Selv om jeg definitivt ville gjort mange ting annerledes, hvis vi kunne starte semesteret på nytt, tror jeg vi klarte oss bra til slutt, med tanke på omstendighetene. Vi lærte nye måter å gjøre ting på, og dette vil være til nytte for oss alle i fremtiden, forteller Kursula.

Aanerud sier også at å undervise under pandemien har gitt henne nye erfaringer, og erfaringer hun kan ta med seg i sitt arbeid som kliniker:

– Da all undervisning skulle være digital måtte jeg legge om, for jeg kunne ikke ha med meg pasienter på forelesninger. Da brukte jeg tid på å ta opp videoer av pasientene mine. Jeg intervjuet dem om sykdommen, symptomene og viste snutter av dette i forelesningene jeg hadde på zoom. Det har vært lærerikt for meg å filme pasientene mine, og det har kommet fram nye sider ved sykdommen deres og hvordan de håndterer det, også for meg, sier Aanerud.

Jublende glad

Å motta undervisningspriser i «annerledesårene» 2020/2021, er kanskje spesielt gledelig:

– Da jeg hørte om denne prisen, ble jeg helt overrasket: Jeg hadde aldri forventet en slik ære. Jeg setter veldig stor pris på nominasjonen, spesielt siden den kommer direkte fra studentene. Jeg ser nominasjonen som en refleksjon av tiden og energien jeg har lagt ned i å få ting til å fungere i den utfordrende situasjonen vi hadde. Jeg vil spesifikt takke alle førsteårsstudentene for deres gode spørsmål og tilbakemeldinger, sier Ursula.

Aanerud sier:  

– At undervisningen min verdsettes av studentene på denne måten er veldig inspirerende og det desidert fineste jeg har opplevd som ansatt ved universitetet. Det betyr rett og slett utrolig mye for meg. Jeg er rett og slett jublende glad og fornøyd over å motta denne prisen!

Studentenes begrunnelse

Petri Kursula har gjennom sin undervisning tildelt studentene kunnskap på en konkret og anvendelig måte. Han har gjort digitale forelesninger mer interaktive ved å jevnlig lage "poller" med spørsmål før og etter forelesningene for å kartlegge hva studentene kan før forelesningen sammenlignet med etter. Petri er god på å ta i bruk eksempler dersom begreper og fenomener skulle være vanskelig å forstå rent teoretisk og har gjort en god jobb på den pedagogiske siden. Han har også synt stort ansvar for studentene ved å lage ekstra oppgavesett, grundige pensumgjennomganger og godt tilpassede forelesninger. I år ville studentene at prisen skulle gå til noen som var særlig flink til å adaptere til digital undervisning når koronapandemien hindret fysiske forelesninger. Denne utfordringen har Kursula tatt på strak arm.

Marianne Aanerud har gjennom engasjerende undervisning formidlet fagstoff med gjennomgående god kvalitet. Hennes gode humør og engasjerende holdning til fagene hun underviser smitter over på studentene. Samtlige studenter rapporterer økt grad av motivasjon og inspirasjon etter hennes kurs og emner. Sentralt i den kliniske undervisningen ligger hennes engasjement og pågangsevne til å gi kvalitativ undervisning til tross for koronapandemiens restriksjoner. Det er ingen tvil om at undervisningen i den medisinske grunnutdanningen er av redusert kvalitet dette året, men dette merkes ikke hos Marianne. Hun har vist at selv ikke en pandemi er en god nok unnskyldning for å gi inspirerende, spennende og pedagogisk undervisning. Blant tiltakene hun har iverksatt er bruk av videopresentasjoner av pasienter og samarbeid med andre kollegaer for å gi undervisningen mer dybde. Hennes dyktighet har inspirert studentene.