Home
ARQUS Alliance

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Arqus Alliance

Arqus Online Mentoring Programme

Det er nå åpnet for søknader innen programmet ved Arqus. Programmet begynner i juni og frist for å søke er 18. april

Arqus Alliance
Photo:
Unsplash - NeONBRAND

Main content

Det er nå åpnet for søknader innen Arqus Online Mentoring Programme!

Gjennom Arqus Online Mentoring Programme skal yngre forskere etablere et mentorforhold med en etablert forsker fra et av Arqus-universitetene. I tillegg til virtuelle sesjoner med mentorer, skal de yngre forskerne også delta i øvingssesjoner som har som mål å styrke sine nettverksferdigheter og lære hvordan en får mest mulig ut av et mentorforhold.

Programmet begynner i juni og frist for å søke er 18. april

Søknadsskjemaet og ytterligere informasjon finnes her: https://european-university.uni-graz.at/en/activities/arqus-online-mentoring-programme-2021-2022/