Home
Research group on children at risk

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningsprosjekt

Ung i koronatiden

Hvordan går det med ungdom under Covid-19 pandemien? I denne longitudinelle undersøkelsen spør vi ungdom mellom 13-18 år om et bredt spekter av ungdoms erfaringer og fungering under nedstigningen. Vi spør om psykisk helse og livskvalitet, fysisk aktivitet og skjermtid, samt tjenestebruk under nedstengingen. Vi undersøker også hva smitteverntiltakene gjør med familiesituasjonen, fra foreldrenes perspektiv.

Main content

Ung i Koronatiden er en del av prosjektet Bergen i Endring COVID19 studien - BiE studien, og er et samarbeid mellom det psykologiske og det medisinske fakultet, folkehelseinstituttet, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune, under Alrek Helseklynge. 

Til nå har vi gjennomført datainnsamlinger i april 2020, desember 2020, april 2021, og mai 2022.

 

Vitenskaplige publikasjoner:

Lehmann, S., Haug, E., Bjørknes, R., Mjeldheim Sandal, G., T Fadnes, L., & Skogen, J. C. (2022). Quality of life among young people in Norway during the COVID-19 pandemic. A longitudinal study. European child & adolescent psychiatry, 1-11.

Haug, E., Mæland, S., Lehmann, S., Bjørknes, R., Fadnes, L. T., Sandal, G. M., & Skogen, J. C. (2022). Increased Gaming During COVID-19 Predicts Physical Inactivity Among Youth in Norway—A Two-Wave Longitudinal Cohort Study. Frontiers in Public Health, 10.

Lehmann, S., Skogen, J. C., Sandal, G. M., Haug, E., & Bjørknes, R. (2022). Emerging mental health problems during the COVID-19 pandemic among presumably resilient youth-a 9-month follow-up. BMC psychiatry, 22(1), 1-12.

Bjørknes, R., Sandal, G. M., Mæland, S., Haug, E., & Lehmann, S. (2021). ‘We are unlikely to return to the same world, and I do not want it to destroy my future.’ Young people's worries through the outbreak of the COVID-19 pandemic. Child & Family Social Work, 1– 8. https://doi.org/10.1111/cfs.12878

Lehmann, S., Skogen, J. C., Haug, E., Mæland, S., Fadnes, L. T., Sandal, G. M., ... & Bjørknes, R. (2021). Perceived consequences and worries among youth in Norway during the COVID-19 pandemic lockdown. Scandinavian Journal of Public Health, 49(7), 755-765.